Themaoverzicht

Politiek & Lobby

Hoofdthema's

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Nieuwsbericht

Wet inburgering aangenomen; eerste kamer bereidt besluitvorming voor

Op 22 september 2020 geplaatst door

De nieuwe Wet Inburgering is in juli jl. door de Tweede Kamer aangenomen met een grote meerderheid (5 tegenstemmen van Denk en FVD). De Eerste Kamer bereidt nu de eigen besluitvorming voor. Dat doen zij volgens het Integraal afwegingskader. Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving dient te voldoen. Na goedkeuring van de Eerste Kamer treedt de wet per 1-7-2021 in (bijlage 10).

Sociaal Werk Nederland heeft, met een actieve inbreng van Vluchtelingenwerk Nederland, in een eerder stadium haar visie op de nieuwe wet gegeven. Er is nu weer een nieuwe internetconsultatie. Sociaal Werk Nederland kiest ervoor hier niet aan deel te nemen. Wel willen wij onze leden informeren over de huidige stand van zaken. Daartoe hebben we een aantal bijlagen gemaakt door de regelingen en toelichtingen behapbaar aan te bieden:

1.           Besluit Inburgering en participatieverklaring

2.           Regeling Inburgering

3.           Eindtermen kennis Nederlandse Maatschappij

4.           Model inburgeringsdiploma en inburgeringscertificaat

5.           Boetebepalingen

6.           Gegevensuitwisseling

7.           Nota van Toelichting Besluit

8.           Nota van Toelichting Regeling

9.           Wet Inburgering die wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer

10.         Integraal Afwegingskader

De begeleiding van vluchtelingen was de laatste jaren geen hoofdthema in de jaarplannen van Sociaal Werk Nederland. Maar het onderwerp staat wel degelijk op de agenda, aldus Jeroen Rovers, die door de Sociaal Werk Nederland is aangesteld als nieuwe voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen & Integratie. Lees hier meer over wat voorafging aan de wet.

De commissie Vluchtelingen & Integratie zal dit agenderen in haar vergadering van 29 september aanstaande. Voor opmerkingen of vragen kunt u zich wenden tot Jeroen Rovers, voorzitter van deze ledencommissie: jeroenroversmena@gmail.com.

Trefwoorden: wet inburgering
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten