Themaoverzicht

Peuterwerk & Opvoedondersteuning

Werkvelden Sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

 • 20 maart 2018

  Actie: geef kinderen een boek

  Twee klassiekers voor maar € 2 per stuk; speciaal actiepakket voor kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen

  29
 • 13 maart 2018

  Handreiking vaderbetrokkenheid online

  Vooral mannelijke opvoeders worden nogal eens vergeten in de communicatie over de opvoeding en het kind.  Dat gaat meestal niet bewust. Ook in Nederland zijn het nog steeds vaak moeders die door...

  26
 • 13 maart 2018

  Beroepskrachten VE in opleiding ook op de groep?

  Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie aangepast zodat beroepskrachten die nog bezig zijn met VE scholing VE al op de groep mogen werken.

  42

Redactie van dit thema

Eline Kolijn
Junior Beleidsadviseur
Ernst Radius
Senior beleidsmedewerker
Functie(s): Senior beleidsmedewerker
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie(s): Junior Beleidsadviseur
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Peuterwerk & Opvoedondersteuning
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten