Themaoverzicht

Peuterwerk & Opvoedondersteuning

Werkvelden Sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Onlangs toegevoegd

Redactie van dit thema

Eline Kolijn
Junior Beleidsadviseur
Ernst Radius
Senior beleidsmedewerker
Functie(s): Senior beleidsmedewerker
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie(s): Junior Beleidsadviseur
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Peuterwerk & Opvoedondersteuning
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten