Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Twee onderzoeken peuterwerk vanuit ministerie SZW

Op 14 maart 2019 geplaatst door
Stephanie Gross

De komende maanden lopen er twee onderzoeken naar peuteropvang:

  1. onderzoek naar de gevolgen van de Harmonisatie, waaronder mogelijke uitval (uitgevoerd door Sardes)
  2. de tweede meting voor de Monitor bereik voorschoolse voorzieningen (uitgevoerd door Buitenhek)  

Het kan zijn dat u een uitnodiging krijgt om een enquête in te vullen. Om een goed beeld te krijgen over de harmonisatie en het bereik in de voorschoolse voorzieningen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld. 

(1) Onderzoek naar gevolgen harmonisatie peuterspeelzaalwerk (Sardes)

Het eerste onderzoek gaat over de stand van zaken van de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk. Belangrijk in dit onderzoek is de vraag hoe gemeenten het beleid hebben aangepast en wat daarvan de effecten zijn. Bijvoorbeeld hoe gemeenten samen met  aanbieders aan de harmonisatie vorm en inhoud hebben gegeven. Sardes voert dit onderzoek uit.

(2) Monitor bereik voorschoolse voorzieningen (Buitenhek) 

Het tweede onderzoek betreft de Monitor bereik voorschoolse voorzieningen. Dit onderzoek is in 2017 voor het eerst uitgevoerd. In het onderzoek in 2017 is er een nulmeting gedaan om te kijken hoeveel peuters nog geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening en waarom. Dit jaar volgt de tweede meting door Bureau Buitenhek.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten