Themaoverzicht

Ouderenwerk

Werkvelden Sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers in het ouderenwerk weten hoe je hen kunt activeren en hun eigen kracht versterken. Ze kennen de sociale kaart en zijn gewend om samen te werken met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze kennen individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze zijn gewend te werken met vrijwilligers (zoeken, trainen en coachen). De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) biedt de sector volop kansen; goed toegeruste sociaal werkers kunnen die verzilveren.

 • Evaluatie Buurtsportcoaches

  Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben...

 • Aan het werk voor ouderen Arbeidsmarktagenda

  Goede zorg voor gezondheid en welzijn van ouderen. Dat vraagt om meer kwaliteit.
  Daarvoor is versterking en verbreding hoognodig. Met kennis van wat bindt en onderscheidt, leggen we regionaal het...

 • Knelpunten van burgerinitiatieven gebundeld

  Op verzoek van het Ministerie van VWS hebben kennisinstituten Vilans en Movisie een inventarisatie uitgevoerd naar knelpunten van burgerinitiatieven en hun bevindingen in het rapport Wat knelt?...

 • Medisch en sociaal verbonden

  Over de gouden kansen van samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal werk.

Op de agenda
Er zijn geen activiteiten om weer te geven.

Redactie van dit thema

Nienke Kuyvenhoven
Bestuurssecretaris
Functie: Bestuurssecretaris
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: --
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Ouderenwerk
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordOnze ESF-subsidiePrivacy Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten