Themaoverzicht

Maatschappelijke Opvang

Werkvelden sociaal werk

Maatschappelijke opvang is het overkoepelende begrip voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, Verslavingsbeleid, Aanpak Huiselijk Geweld en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Een aantal leden van Sociaal Werk Nederland biedt Maatschappelijke opvang aan mensen die (vaak noodgedwongen) niet thuis wonen en moeite hebben om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De opvang omvat het tijdelijk zorgen voor onderdak, begeleiding, informatie en advies. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld vallen onder prestatieveld 7 van de Wmo.

Nieuwsbericht

Onderzoek naar leefbaarheid in corporatiewijken: input sociaal werk gevraagd

Op 2 december 2019 geplaatst door

De zorg en ondersteuning aan kwetsbare personen in corporatiebezit kan beter
Vorig jaar heeft RIGO in opdracht van AEDES -de koepel van woningbouwcorporaties- onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in corporatiewijken. Hieruit kwam naar voren dat de leefbaarheid onder druk staat, en dat het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare personen nodig is.

Vervolgonderzoek
AEF onderzoekt nu in opdracht van AEDES hoe de zorg en ondersteuning aan kwetsbare huishoudens beter kan. Het sociaal werk is ook betrokken bij het leveren van zorg en ondersteuning. 
Sociaal Werk Nederland vindt het belangrijk dat de ervaringen vanuit het sociaal werk worden meegenomen in het onderzoek, daarom vragen we leden deze enquête in te vullen.
Nb. Ook de achterban van de VNG, GGZ Nederland en AEDES werken mee aan het onderzoek.

Met dit onderzoek brengen ze oplossingsrichtingen in kaart om de zorg en ondersteuning te verbeteren. AEF onderzoekt hoe de regie op en het werkproces rond zorg en ondersteuning eruit ziet. De onderzoekshypothesen zijn gericht op :

  • de beschikbaarheid van middelen
  • de omvang van de problematiek 
  • de sturing op de inzet van zorg en ondersteuning in gemeenten
  • de (regie op) de samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders, corporaties en gemeenten bij de inzet van zorg en ondersteuning.

Praktijkervaring is van grote waarde voor het onderzoek
Bij het organiseren en leveren van zorg en ondersteuning zijn veel organisaties betrokken:  gemeenten, corporatie, sociaal werk/welzijn, aanbieders in de (geestelijke) gezondheidszorg, zorgverzekeraars. In veel verschillende rollen: professionals, vrijwilligers, beleidsmakers, adviseurs en bestuurders. Al die ervaringen dragen bij aan het formuleren van gedragen oplossingsrichtingen om de zorg en ondersteuning te verbeteren.

Het sociaal werk is ook betrokken bij het leveren van zorg en ondersteuning. Sociaal Werk Nederland vindt het belangrijk dat de ervaringen vanuit het sociaal werk worden meegenomen in het onderzoek, daarom vragen we leden deze enquête in te vullen.
Nb. Ook de achterban van de VNG, GGZ Nederland en AEDES werken mee aan het onderzoek.

Link naar de enquête:  https://www.formdesk.com/aef/zorg

Het invullen duurt maximaal 15 minuten.

Bron: AEF
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten