Themaoverzicht

Maatschappelijk werk

Werkvelden Sociaal werk

De positie van het maatschappelijk werk verandert sterk door de transities en de opkomst van brede lokale samenwerkingsverbanden. Werken in sociale teams vraagt andere competenties van de maatschappelijk werkers én een andere verhouding tussen maatschappelijke dienstverleners en de zorg, sociale diensten en geestelijke gezondheidszorg. De kracht van het maatschappelijk werk is nu juist dat sociaal werkers volop meedraaien in die nieuwe samenwerkingsverbanden. Ze hebben zicht op het héle sociale netwerk, ze kennen de buurt en kunnen zowel individuele als collectieve hulp bieden. Bovendien werken ze over de volle breedte van het veld, dus van  armoede & schulden tot eenzaamheid, en van huiselijk geweld tot jeugdhulpverlening.

Op de agenda
Er zijn geen activiteiten om weer te geven.

Redactie van dit thema

Ernst Radius
Senior beleidsmedewerker
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Senior beleidsmedewerker
Organisatie: Participe
Functie: Bestuurder
Maatschappelijk werk
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema's Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten