Themaoverzicht

Effectiviteit

Kwaliteit & Professionalisering

De kwaliteit van sociaal werk hangt nauw samen met  de effectiviteit ervan. Zijn de beoogde resultaten behaald? Ervaren klanten meerwaarde? Heeft het (financieel) rendement opgeleverd? Opdrachtgevers, samenwerkingspartners én sociaalwerkorganisaties zelf zoeken antwoorden op deze vragen. Voor verantwoording maar vooral omdat inzicht in effectiviteit en meerwaarde noodzakelijk is om de ondersteuning van doelgroepen te verbeteren. Er bestaan inmiddels allerlei instrumenten die effectiviteit inzichtelijk maken: wat betreft financieel rendement (bijvoorbeeld SROI en MKBA), tevredenheid, of het door de klant beleefde effect van een activiteit of dienstverlening (Effectmeter).

Nieuwsbericht

Wethouder Han de Jager: 'Geen drempels, indicaties en uurtje factuurtje’

Op 11 december 2018 geplaatst door

Hoe pak je grote maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid en armoede aan? Door te doen wat werkt. Maar hoe organiseer je dat als gemeente en maatschappelijke organisatie? Wethouder Han de Jager: ‘In Alphen aan den Rijn hebben we de visie dat het duiden van de vraag van de inwoners centraal staat, niet het systeem.’ Kom op 21 januari naar het congres Samen sturen op doen wat werkt, en hoor hoe Han de Jager dit in Alphen aan den Rijn in de praktijk brengt. Lees hieronder het interview van Movisie als voorproefje.

Een jaar of vijf geleden werd in Alphen aan den Rijn gestart met een nieuwe werkwijze. Want met de transitie in het sociaal domein, en dus andere opgaven dan voorheen, op komst, was ook een andere manier van werken noodzakelijk. De Jager: ‘We wilden niet meer werken met indicaties, beschikkingen, drempels en uurtje factuurtje. We wilden wel dat onze inwoners de hulp en ondersteuning krijgen waar zij behoefte aan hebben.’

Die ruimte die professionals hebben gekregen, is ontstaan omdat ze nu geen tijd meer hoeven te schrijven, geen indicaties hoeven te stellen, minder administratieve lasten hebben gekregen en meer handelingsvrijheid. Ze zitten niet meer vast aan hoe de voorzieningen zijn gedefinieerd. ‘Ze mogen echt in samenspraak met inwoners bepalen wat nodig is en wat te doen. Dat is heel anders dan een keukentafelgesprek waarbij een indicatie wordt gesteld en vervolgens wordt gezocht naar een arrangement van maatwerkvoorzieningen.’

Wisselwerking
Doordat de poorten naar zorg en ondersteuning zijn weggehaald, is volgens De Jager een manier van werken ontstaan waarbij het veel meer draait om de wisselwerking tussen de professional en de inwoner. ‘Het is heel lastig om in een keukentafelgesprek te bedenken wat er met iemand aan de hand is. Vaak is het bieden van ondersteuning een heel proces waarbij je twee stappen vooruit en één achteruit doet en waarbij de situatie na een jaar anders kan zijn omdat de vraag evolueert waardoor hij misschien niet meer past bij de beschikking die in een keukentafelgesprek voor een bepaalde periode wordt afgegeven.’

Afgelopen jaren waren we getuige van een stille revolutie in het sociale domein: gemeenten en maatschappelijke organisaties verlangen bewijs voor hun aanpak van schulden, overlast door jongeren of eenzaamheid. En wat er bereikt wordt, dient gemeten te worden. Wat betekent dit nu voor de inrichting van het sociaal domein in gemeenten? Welke visie ligt daaraan ten grondslag? Hoe kom je van daaruit tot keuzes over de inzet van beschikbare kennis, interventies en meetinstrumenten en middelen?

Het hele interview leest u in Zorg + WelzijnMovisie organiseert samen met Sociaal Werk Nederland en gemeente Alphen aan den Rijn het inspirerende congres Samen sturen op doen wat werkt, 21 januari 2019 voor praktijk en beleid. Meer info of aanmelden >>

Bron: Zorg en Welzijn, Movisie, Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten