Nieuwsbericht

Binnenkort opent de subsidieoproep ‘Eenzaamheidsinterventies expliciteren en begeleiden naar erkenning’

4 april 2022 | 1 minuut lezen

29 maart publiceert ZONMw  een subsidieoproep voor bestaande eenzaamheidsinterventies om zich verder te ontwikkelen. Vanaf 15 april kan de subsidie aangevraagd worden. Met deze subsidie gaat u expliciet maken hoe uw interventie werkt op eenzaamheid en stappen zetten voor toelating in de Databank Effectieve sociale interventies. Deze subsidie is mogelijk interessant voor leden van Sociaal Werk Nederland die bezig zijn met eenzaamheid.

Doel

Het doel van deze subsidie is dat sociale interventies de werkzaamheid op het verminderen van eenzaamheid expliciteren en tegelijkertijd stappen kunnen zetten voor toelating tot het erkenningstraject voor de Databank Effectieve sociale interventies. Dit draagt bij aan de ontwikkeling, verspreiding en het overdraagbaar maken van kennis over eenzaamheidsinterventies en eenzaamheid.

Voor wie is de subsidie?

Het gaat hierbij om bestaande sociale interventies die gericht zijn op het verminderen van eenzaamheid waarvan:

  • een handboek en een (in- en/of externe) procesevaluatie reeds beschikbaar zijn;
  • de interventie op minimaal twee plekken door verschillende uitvoeringsorganisaties is toegepast.

Wat houdt de subsidie in?

De subsidie bestaat uit de uitvoering van twee parallele trajecten die nauw met elkaar verweven zijn en in de uitwerking elkaar versterken: een subsidieaanvraag richt zich op beide onderdelen.

U gaat als interventie-eigenaar onder begeleiding van een procesbegeleider aan de slag met het expliciteren van uw interventie op eenzaamheid (A). Dat wil zeggen: voor wie, op welk moment, en op welke wijze vermindert de interventie eenzaamheid.
En met het voorbereiden van de benodigde documenten om voor te leggen aan het praktijkpanel voor Goed Beschreven of aan de erkenningscommissie van de databank Effectieve sociale interventies voor Goed Onderbouwd (B). Dit onderdeel vindt plaats onder begeleiding van Movisie.
De subsidie is nadrukkelijk niet bedoeld voor de uitvoering van uw interventie.

De oproep opent op 29 maart en indienen kan tot 24 mei.

Online informatiebijeenkomst

Op dinsdagmiddag 12 april organiseert ZonMw wij een online informatiebijeenkomst, waar we de subsidieoproep verder toelichten en waar u vragen kunt stellen. Deze start om 15.00 uur. U kunt zich hier aanmelden.

Deze subsidieoproep is onderdeel van het deelprogramma Versterking aanpak eenzaamheid binnen het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Dit deelprogramma is gestart vanuit het VWS-actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid”.