Nieuwsbericht

Aftrap sociale samenwerking Actieagenda Wonen

9 februari 2022 | 3 minuten lezen

Goed wonen in leefbare wijken vraagt om sociale betrokkenheid en een fijne leefomgeving. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving horen bij elkaar. Sociaal Werk Nederland, Actiz, Aedes, Woonbond, Valente, Divosa, VNG, G40, de Nederlandse ggz en MIND werken hierin samen. De 10 organisaties uit de Actieagenda Wonen vinden dat de sleutel tot dit succes ligt in een gedeelde visie, gepaard aan prestatieafspraken. 

12 goede voorbeelden, een magazine en webinars
Samen met Platform31 hebben ze  de afgelopen maanden 12 inspirerende voorbeelden verzameld van succesvolle samenwerking in de wijk om weer een goed ‘thuis’ voor alle bewoners te creëren. De coalitie presenteerde in aanwezigheid van Hugo de Jonge, de kersverse minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, op woensdag 9 februari de twaalf voorbeelden in een digitaal magazine. Ook worden er vier webinars georganiseerd, waarvan de eerste ook plaatsvond op 9 februari. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt de samenwerking.

De bewoner én de professional
Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland: "Effectieve en duurzame samenwerking vraagt een gedeelde visie. Daarbij hebben we nu afgesproken dat we de bewoners, de mens, als uitgangspunt nemen én de rol van de professional serieus nemen. Die werkt in de wijk, ziet hoe het daar reilt en zeilt en werkt immers met juist die bewoners die vaak geen ruimte in hun hoofd hebben om voor zichzelf op te komen. Het gaat ook over bestuurlijk lef en vertrouwen in professionals, bewoners en organisaties, om geld zonder indicatiedwang daar in te zetten waar het het meest tot zijn recht komt. En tenslotte gaat duurzame samenwerking erover dat je data verzamelt om gericht te werken maar ook om te laten zien wat je inspanningen hebben opgeleverd: in geld en aan veerkracht van inwoners."

Sociaal én fysiek
Goed wonen in leefbare wijken vraagt dus om een combinatie van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden.De coalitie kijkt naar wat de mensen willen, kunnen en nodig hebben, en werkt met de bewoner, de cliënt, de oudere samen. Dat brengen ze bij elkaar. Het klinkt makkelijker dan het is. Maar het is een kwestie van durven en doen.

Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: "Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen is de basis van iemands bestaan. Ik ben er daarom trots op dat woningcorporaties in dat besef steeds beter de samenwerking vinden met hun partners in zorg en welzijn en met de gemeenten. Het is belangrijk de ervaring en kennis van die samenwerking in het veld verder te ontwikkelen en te delen. Dan kunnen de brancheorganisaties hun leden ondersteunen en kunnen knelpunten in landelijke en lokale wet- en regelgeving worden geadresseerd." 

Digitaal magazine
Om samenwerking verder te stimuleren heeft de coalitie een digitaal magazine gemaakt, waarin ze 12 voorbeelden laten zien waarvan ze zeggen: ‘Zo doen we dat! Zo werken we sámen!’

Sommige voorbeelden zijn al ver doorontwikkeld met mooie resultaten. Andere staan nog midden in de klei van het polderlandschap van Nederland. Maar wat al deze voorbeelden gemeen hebben is dat er een samenwerking is gestart tussen verschillende partners waarbij de behoefte van de bewoner centraal staat en waar stappen vooruit worden gezet. Voor mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben is het daarbij belangrijk dat ze hun buren kennen en dat deze buren weten wat er speelt. Maar ook dat de zorginstelling betrokken blijft zolang het nodig is en de andere partners in de wijk kent.

Leren van elkaar
Maar hoe breng je wonen, zorg, welzijn en fysieke leefomgeving dan bij elkaar? De maatschappelijke coalitie uit de Actieagenda Wonen organiseert vier webinars, met sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking aan leefbare wijken. Voorbeelden waarvan we zeggen: zo DOEN we dat!
Voor het eerste webinar was er op 9 februari  in de wijk Ruwaard in Oss. In de Ruwaard hebben ze het hele proces omgedraaid. Niet meer de systemen staan centraal, maar de persoon die ondersteuning nodig heeft. En dat dwingt tot anders organiseren en samenwerken.

Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz: De Ruwaard laat zien hoe samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg ertoe leidt dat je zorg voorkomt. Er zijn bijvoorbeeld minder gedwongen opnames, en signalen dat het met iemand fout dreigt te gaan worden vanuit verschillende partners veel sneller opgevangen. Daar moeten we met elkaar naartoe! En dat vraagt een andere manier van organiseren.
Voor meer informatie zie de website 'Woningmarktbeleid.nl' van de rijksoverheid. 

Meer informatie en aanmelden voor de webinars kan hier.  
Het verslag van de werkwijze in Ruwaard vind je als bijlage bij dit artikel.
Magazine Samenwerken aan leefbare en vitale wijken - Zo doen we dat!
De webinar over de wijk Ruwaard in Oss vond plaats op 9 februari (terugkijklink!); op 22 maart stond Place2B in de wijk Majella in Utrecht centraal - zie hier de update met het programma! Op 14 april Selwerd in Groningen. en op 25 mei in Enschede