Nieuwsbericht

Buurthuizen: Aanwijzing Hugo de Jonge voor de veiligheidsregio's

5 november 2020 | 1 minuut lezen

Naar aanleiding van ons vorige dagbericht is op sommige locaties onduidelijkheid ontstaan. Hier en daar geven de veiligheidregio’s opdracht tot volledige sluiting van buurthuizen, ondanks de uitzondering die wij u dinsdagavond 3 november communiceerden.

Wij hebben in overleg met het ministerie de regel op 4 november nader uitgewerkt. Het ministerie heeft dit vertaald in een zogenoemde Aanwijzing aan de veiligheidsregio’s, getekend door de minister. Deze aanwijzing vindt u als bijlage onderaan dit artikel. U kunt deze gebruiken bij onduidelijkheden of interpretatieverschillen met de veiligheidsregio of gemeente. In geval van twijfel staat er voor de ambtenaren een doorverwijsinstantie vermeld. Het is niet de bedoeling dat u die zelf gaat benaderen.

Belangrijke punten
Uitgangspunt is en blijft dat sinds woendagavond 4 november 22.00 uur buurthuizen voor twee weken gesloten zijn voor open inloop.

Uitzonderingen:
Zie de aanwijzing, onder het kopje 'Dit verbod is niet van toepassing op'. Punt i voor jeugd en punt t voor dagbesteding.

Hierbij geldt dat het besloten bijeenkomsten moeten zijn, waarvoor mensen vooraf zijn aangemeld. In die situaties mag ook eten en drinken worden geserveerd, maar geen alcohol worden geschonken.

Onder het kopje groepsvorming: punt b (kinderwerk), punt c (sport en bewegen), punt h (begeleiding) en n (jongerenwerk).

De situatie rond de covid-uitbraken in de regio’s Rijnmond, Drechtsteden en West- en Middenbrabant baart het kabinet extra zorgen. De kans bestaat dat voor die regio’s nog aanvullende maatregelen worden genomen, bovenop de maatregelen die sinds woensdagavond 4 november 22.00 uur van kracht zijn. Indien extra maatregelen voor die regio’s van kracht worden, kan dat gevolgen hebben voor de huidige, bijgevoegde aanwijzing. 

Profielfoto van Anouk Holleman
4 jaar geleden
Profielfoto van Anouk Holleman
4 jaar geleden

Wat wordt er verstaan onder dagbesteding? Vallen daar ook bijeenkomsten voor groepen onder, bijvoorbeeld lotgenoten? Of bijeenkomsten voor mensen die eenzaamheid ervaren?

Ik ben benieuwd.

Profielfoto van Jennifer Elich
4 jaar geleden
Profielfoto van Jennifer Elich
4 jaar geleden

Dagbesteding en dagactiviteiten
In buurthuizen en wijkcentra mogen vanaf 4 november 22.00 uur alleen besloten dagactiviteit/dagbesteding, op een vooraf afgesproken tijdstip, voor kwetsbare, bij het sociaal werk bekende groepen die zich vooraf hebben aangemeld. Dit duurt twee weken.

Voor gemeenten goed om te weten - wat is dagbesteding
Voor het sociaal werk betekent 'dagbesteding' ook: dagactiviteiten. Sociaal werk werkt mbt collectief aanbod veelal zonder indicaties. Het gaat dan om door de welzijnsorganisatie/het sociaal werk al dan niet ism bewoners georganiseerde bijeenkomsten/dagactiviteiten, op een vooraf vastgesteld moment, met bij de organisatie bekende groepen bewoners.  
Dagbesteding kan dus ook een dagactiviteit van 1,5 uur zijn. En daar mag dus koffie/drinken bij geschonken worden en een maaltijd bij geserveerd worden. Zie ook de Aanwijzing van VWS, 4 november.

Q: Wat is een ‘kwetsbare groep’?
A:  het is aan de expertise van het sociaal werk om dat vast te stellen. Dat kan dus zijn: de vaste groep migrantenvrouwen die een taaltraining volgt; 75+plussers die in een vaste groep wekelijks dagactiviteiten doen; of de jongeren die elke dinsdagavond bij elkaar komen met jongerenwerkers.

Advies: Zorg er vooral voor dat uw organisatie geen risico neemt, en strikt coronaproof werkt: ventileren, mondkapjes tijdens bewegen in het gebouw, 1,5m afstand houden, handen ontsmetten/wassen en verstandig omgaan met aanwezigheid in panden van groepen tegelijk.

Zie dit artikel