Nieuwsbericht

Nieuwe maatregelen: geen open inloop buurthuizen, wel besloten dagbesteding

3 november 2020 | 4 minuten lezen

In de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november 2020, meldde minister-president Rutte dat publiek toegankelijke ruimten voor veertien dagen worden gesloten, ingaande woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur.

Expliciet benoemde minister-president Rutte hierbij ook buurthuizen. Ook die zouden moeten sluiten. In de teksten van de rijksoverheid ontbreken ze echter. Sociaal Werk Nederland heeft dit vervolgens direct gecheckt bij het ministerie van VWS.

Het ministerie heeft Sociaal Werk Nederland de volgende toelichting gegeven: buurthuizen moeten worden gezien als een publieke ruimte en dus gesloten worden, uiterlijk woensdagavond 4 november om 22.00. Open inloop is dan dus niet meer toegestaan. 

Daar geldt de volgende uitzondering: op locatie, een besloten en georganiseerde dagbesteding laten plaatsvinden voor kwetsbare groepen, is wel toegestaan.
Wij berichtten u hierover ook al vorige week in het dagbericht. Die regeling blijft dus geldig. Zie ook het NOS-artikel: bieb en buurthuis toch beperkt open. 

Aanwijzing voor gesprek met veilgheidsregio en gemeente
Wij hebben in overleg met het ministerie de uitzondering buurthuizen op 4 november nader uitgewerkt. Het ministerie heeft dit vertaald in een zogenoemde Aanwijzing aan de veiligheidsregio’s, getekend door de minister. Deze aanwijzing vindt u hier.

U kunt deze gebruiken bij onduidelijkheden of interpretatieverschillen met de veiligheidsregio of gemeente. In geval van twijfel staat er voor de ambtenaren een doorverwijsinstantie vermeld. Het is niet de bedoeling dat u die zelf gaat benaderen.

Dagbesteding en dagactiviteiten
In buurthuizen en wijkcentra mogen vanaf 4 november 22.00 uur alleen besloten dagactiviteit/dagbesteding, op een vooraf afgesproken tijdstip, voor kwetsbare, bij het sociaal werk bekende groepen die zich vooraf hebben aangemeld. Dit duurt twee weken.

Voor gemeenten goed om te weten - wat is dagbesteding
Voor het sociaal werk betekent 'dagbesteding' ook: dagactiviteiten. Sociaal werk werkt mbt collectief aanbod veelal zonder indicaties. Het gaat dan om door de welzijnsorganisatie/het sociaal werk al dan niet ism bewoners georganiseerde bijeenkomsten/dagactiviteiten, op een vooraf vastgesteld moment, met bij de organisatie bekende groepen bewoners.  
Dagbesteding kan dus ook een dagactiviteit van 1,5 uur zijn. En daar mag dus koffie/drinken bij geschonken worden en een maaltijd bij geserveerd worden. Zie ook de Aanwijzing van VWS, 4 november.

Q: Wat is een ‘kwetsbare groep’?
A:  het is aan de expertise van het sociaal werk om dat vast te stellen. Dat kan dus zijn: de vaste groep migrantenvrouwen die een taaltraining volgt; 75+plussers die in een vaste groep wekelijks dagactiviteiten doen; of de jongeren die elke dinsdagavond bij elkaar komen met jongerenwerkers.

Advies: Zorg er vooral voor dat uw organisatie geen risico neemt, en strikt coronaproof werkt: ventileren, mondkapjes tijdens bewegen in het gebouw, 1,5m afstand houden, handen ontsmetten/wassen en verstandig omgaan met aanwezigheid in panden van groepen tegelijk.

Het moet ook 'goed voelen'. Als in een regio bijzonder veel besmettingen zijn onder groepen bewoners kan een 'time out' noodzakelijk zijn. Alternatieven: één op één gesprekken, wandelen in duo's en meer tips en online contact houden. 

Cruciaal beroep
Overigens geldt het sociaal werk nog steeds als een cruciaal beroep. Net als in de Corona-situatie van de afgelopen maanden geldt dat sociaal werkers hun werk kunnen blijven doen, mits zij rekening houden met de veiligheidsmaatregelen en de richtlijnen van het RIVM

Ga in gesprek met de gemeente rond Kinderwerk en jongerenwerk
Op 13 oktober 2020, vallen activiteiten van het kinder- en jongerenwerk volgens VWS onder de categorie 'activiteiten van jeugdverenigingen voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar' met een uitzonderingspositie, waar scouting en culturele activiteiten deels onder vallen.
Zie de tussenkop 'Alles in Groepsverband max 2 op de website rijksoverheid hier. Dit geldt nog steeds.
Zie de website van scouting voor veel praktische inormatie hoe activiteiten te organiseren in coronatijd. Let op: scouting werkt t/m 17.

Jongerenwerk heeft een andere uitzonderingspositie: zie de website van het Nji, hier. Het Nji werkt er hard aan om zsm de maatregelen van 3 november te verwerken.
Nji: "Jongerenwerkers zijn actief in meerdere leefdomeinen, zoals de vrije tijd en schoolomgeving. Als jongerenwerker heb je een belangrijke rol in de begeleiding en ondersteuning van jongeren in deze leefdomeinen. Om die reden gelden er uitzonderingen voor jongerenwerkers op de algemene maatregelen. Net als voor professionals in de jeugdhulp al het geval was. Want zoveel mogelijk thuiswerken of drukte vermijden is voor jou als jongerenwerker niet altijd mogelijk. In je werk kom je op scholen of op andere plekken waar veel jongeren zijn. Juist nu is het belangrijk om in contact te blijven met jongeren op straat en op school, en activiteiten te blijven organiseren."

Q: de wijkcentra worden twee weken gesloten.

  • Mogen de jongerencentra (gekoppeld aan de wijkcentra maar met eigen ingang) wel open blijven voor de groep tot 18 jaar?
  • Mogen kinderwerkactiviteiten in het wijkcentrum wel doorgaan?

A: Vrije inloop mag niet. Als het een besloten activiteit betreft, mag je die organiseren. Dat geldt ook voor buurt- en wijkcentra: de deur mag niet constant open staan, maar besloten activiteiten mag je organiseren.
Advies: stem dat ook even helder af met gemeente (incl. BOA's enz). Dat voorkomt misverstanden..

Kinder- en jongerenwerk: de groep tot 18 jaar valt onder de jeugdverenigingen/scouting/cultuur vwb de regels.  Voor deze groep zijn uitzonderingen op groepsgrootte en toegankelijkheid gebouw. 

Op de website van het Nji vindt u de maatregelen met betrekking tot jongerenwerk, waarvoor diverse uitzonderingen gelden. 
U vindt de in dit artikel genoemde Aanwijzing van de minsiter van VWS, HUgo de Jonge ook als bijlage hieronder.
De rijksoverheid heeft de meest recente maatregelen nu ook in begrijpelijke taal omgezet.
Hier staat de infographic 'Tijdelijke Verzwaring gedeeltlijke lockdown.'

 

Bijlagen

Lid wordenContact