Nieuwsbericht

Maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen - SCPrapport

18 mei 2020 | 1 minuut lezen

Het SCP moet met onafhankelijke wetenschappelijke kennis bijdragen aan beleid op sociaal en cultureel terrein, en heeft de maatregelen bij de aanpak van de Coronapandemie op de terreinen die het dichtst op ons werkveld staan, tegen het licht gehouden en op basis van bestaande kennis een eerste – zeer voorlopige – schets gemaakt van mogelijke maatschappelijk gevolgen. Dit doen zij mede ten behoeve van het werk van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de besluitvorming door het kabinet.

Dit beleidssignalement is een momentopname. De maatregelen zijn aan verandering onderhevig. Op 6 mei, de avond voor het verschijnen van deze signalementen, zijn enkele aanpassingen van de maatregelen met betrekking tot het voortgezet onderwijs en het mbo aangekondigd die niet bekend waren tijdens het schrijven van dit signalement. Ook daarvoor geldt dat de onze inzichten relevant blijven.

Sociaal Werk Nederland raadt lidorganisaties aan om ook dit rapport te scannen op lokaal in de lobby bruikbare onderdelen en argumentaties.

Lid wordenContact