Nieuwsbericht

Sociale Maatschap vragen dringend om maatschappelijke betrokkenheid bij OMT

16 maart 2021 | 2 minuten lezen

Nu urgent - Perspectief bieden binnen de coronabeperkingen
Het moment is echt aangebroken om de maatschappelijke en economische effecten bij de corona-aanpak te betrekken. Deze oproep heeft lidorganisatie van Sociaal Werk Nederland, De Sociale Maatschap gestuurd aan het kabinet. Zij doen als maatschappelijke voorziening namens al hun collega’s en cliënten een dringende oproep om de focus zo snel mogelijk te verbreden.

Sociaal Werk Nederland bepleit deze focus ook aan alle overlegtafels waar we kunnen en aan zitten. Hoe meer van deze geluiden, des te beter!

De integrale boodschap van De Sociale Maatschap vindt u hieronder en als bijlage.

"Bijna een jaar lang zitten we met elkaar in het keurslijf van maatregelen dat uitsluitend de focus legt op de bescherming van de gezondheid en de levens van met name kwetsbare mensen van 70 jaar en ouder. Deze aanpak heeft mensenlevens gered en heeft een positief effect op het reduceren van het aantal besmettingen.

De huidige corona-aanpak heeft echter grote maatschappelijke en economische consequenties voor jongeren, alleenstaanden, ouderen, ondernemers en kwetsbare bewoners in aandachtswijken.

Door de coronamaatregelen zien wij:

  • Schoolgaande kinderen uit kwetsbare gezinnen met een grote leerachterstand.
  • Kinderen in onveilige en uiterst penibele thuissituaties.
  • Ondernemers die nog nooit eerder schulden hebben gehad en nu bij ons moeten aankloppen.
  • Jongeren die geen plek meer hebben om samen te komen. Activiteiten zijn stopgezet en hun toekomstperspectief is verdwenen.
  • Een toename van suïcide, met name onder jongeren.
  • Eenzaamheid en isolement bij met name ouderen en alleenstaanden.  
  • Een terugval in verslaving bij cliënten, waaronder drinken, eten en roken.
  • Problemen die steeds complexer en groter worden, terwijl de hulpverlening steeds minder kan betekenen.

Onze werkwijze is erop gericht om onze cliënten weer perspectief te bieden op de lange termijn opdat zij duurzaam zelfredzaam zijn. Dit doen wij door de wetenschappelijk onderbouwde methode: stress sensitief werken. Het blijkt dat onder stress ons langetermijnhandelen en -denken op non-actief gaat en wij beperkt worden tot denken en handelen op de korte termijn.

Dat is wat er nu gebeurt bij deze beperkte corona-aanpak. Onder stressvolle omstandigheden en enorme druk worden de langetermijneffecten uit het oog verloren waardoor onze professionals geen perspectief meer kunnen bieden aan hun cliënten.

Wij verzoeken u om ervoor te zorgen dat deze maatschappelijke en economische gevolgen met de grootste spoed besproken en meegewogen worden in de huidige corona-aanpak.

Hiervoor is het nodig dat er wijze en creatieve mensen samen met het huidige OMT aan het roer staan en meedenken en doen, waaronder: gedragswetenschappers, sociologen, economen, ondernemers, zorgprofessionals en kunstenaars.

Kijk binnen de coronabeperkingen naar wat wel kan. En laat mensen meedoen die out-of-the-box kunnen denken. Zo zien wij een grote hoeveelheid aan (kantoor)ruimtes die al een jaar of langer leeg staat. Eveneens heeft een groot aantal zelfstandigen, kunstenaars, ondernemers en jongeren door het wegvallen van hun bedrijf/vak/bezigheid behoefte aan een zinvolle bezigheid. Laat deze groep creatievelingen aan de slag gaan om leegstaande ruimtes coronaproof te benutten.

Zo komt er weer perspectief voor iedereen!"

ContactLid worden