Nieuwsbericht

UWV Werkwijzer Poortwachter 1 mei 2020: Quick Startdocument

Alexandra Krop
22 juni 2020 | 1 minuut lezen

De Werkwijzer Poortwachter is een instructiedocument voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen ten behoeve van de beoordeling van re-integratieverslagen.

Om werkgevers en de door hen ingeschakelde deskundigen inzicht te geven in de wijze waarop re-integratieverslagen worden getoetst, werd deze Werkwijzer gepubliceerd.

Veel werkgevers vinden de Werkwijzer Poortwachter voor het gebruik in de praktijk echter te omvangrijk, te ingewikkeld en niet goed leesbaar. Zij willen snel weten welke stappen zij in het re-integratieproces moeten zetten en waarop ze in het algemeen moeten letten.

Daarom is het ‘Quick Startdocument’ ontwikkeld. Dit document is een aanvulling op en geen vervanger van de Werkwijzer Poortwachter. In het Quick Startdocument wordt de werkgever in grote lijnen gewezen op de stappen, die hij moet zetten bij de re-integratie van zijn arbeidsongeschikte werknemer. Daarnaast wordt de werkgever geattendeerd op de verantwoordelijkheden die hij bij de re-integratie heeft: ook ten aanzien van de deskundigen die hij daarvoor heeft ingeschakeld.

Het Quick Startdocument is hier gepubliceerd.

ContactLid worden