Nieuwsbericht

Aansprakelijkheid vrijwilliger: moet een vrijwilliger worden verzekerd?

26 april 2021 | 1 minuut lezen

Dient de vrijwilliger verzekerd te zijn?

Antwoord: Ja, de vrijwilliger kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld door de “schadelijdende” derde partij / de inwoner.

Helaas leven we in een claimmaatschappij, en steeds meer maken we mee dat een schadelijdende partij een claim indient bij diegene waarvan men van mening is dat het “hun schuld is” dat de schade is ontstaan. Dat het vrijwilligerswerk is, en men wil helpen, wordt dan eenvoudig vergeten. Ze hebben schade en worden eventueel door een jurist hier wel op gewezen.

Het is voor de vrijwilliger bovendien ook fijn om te weten dat er een verzekering is afgesloten die dekking geeft voor dit soort claims. Het is eenvoudiger dit via de organisatie te doen waar de vrijwilliger voor werkt, dan via de gemeente.

 

Moet de gemeente de vrijwilliger verzekeren?

Antwoord: Nee, er is geen verzekeringsplicht.

Hier komt bij dat veel gemeenten werken met de “gemeentelijke vrijwilligers polis” die diverse dekkingen kent. Afhankelijk van de gemeente zal gekeken moeten worden welke versie van gemeentelijke vrijwilligerspolis er is, en welke dekkingen deze omvat.

Het verzekerbare risico waar we het in dit soort casussen over hebben, is de beroepsaansprakelijkheid. Denk hierbij aan een fout of verkeerd advies met financiële gevolgen voor de client/inwoner.

Als de vrijwilliger via een lokale vrijwilligersorganisatie actief is, is het de “eenvoudigste” manier om als lokale vrijwilligersorganisatie zelf de bedrijfs-/beroepsaansprakelijkheidsdekking af te sluiten voor henzelf en de vrijwilligers die ingezet worden. Dan is er geen afhankelijkheid van de gemeentelijke dekking, en het scheelt uitzoekwerk welke dekking de gemeente heeft (en of de dekking niet gesneuveld is in een bezuinigingsronde) (wat helaas ook nog wel eens gebeurt).

Een dekking beroepsaansprakelijkheid is een combi dekking met bedrijfsaansprakelijkheid. Los inkopen/afsluiten kan ook, maar kost meestal meer.
 

Zie ook:  www.sociaalwerkverzekeringen.nl

Lid worden