Nieuwsbericht

Lobbytrainingen gemeenteraadsverkiezingen

27 oktober 2021 | 3 minuten lezen

Op 22 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor veel sociaalwerkorganisaties is dat een belangrijk en hectisch gebeuren, met wisseling van de wacht wat betreft wethouders en raad. Maar ook een kans om opnieuw het belang van sociaal werk onder de aandacht te brengen en de politieke banden aan te halen. Inschrijven kan alleen nog voor enkele losse masterclasses van de tweede serie die gestart is op 9 december. 

Sociaal Werk Nederland en de Public Affairs Academy van Van Oort & Van Oort bieden het komend half jaar een online training aan. Die bestaat uit vier masterclasses van elk twee uur. De masterclasses volgen de tijdlijn van beïnvloedingsmomenten, waardoor u stapsgewijs meegenomen wordt in een lobbyaanpak. Het kan handig zijn  om deze momenten te benutten om uw strategie en visie nog eens even onder de loep te nemen en aan te scherpen, ook als u al best gepokt en gemazeld bent wat betreft lobbyvaardigheden.

De eerste serie online masterclasses vinden plaats op maandag of donderdag aan het eind van de middag. U kunt (met korting) alle vier de masterclasses afnemen, of kiezen voor enkele losse masterclasses.
Kosten: 200 euro (exclusief btw) als u aan alle vier de masterclasses; deelneemt; een afzonderlijke masserclass kost 75 euro (exclusief btw).

Opzet
We gaan in op de algemene lijnen maar reflecteren ook op elkaars vragen en mogelijke oplossingen. Eventueel haken we gastsprekers aan. De hele reeks wordt ondersteund met een bescheiden online toolbox waarin onderbouwing, plannen etc zijn opgenomen die handig kunnen zijn voor de uitwerking in uw specifieke gemeente(n).  De trainer zal op basis van de vragen die aan de orde komen voortdurend bewaken of deze toolbox voldoende instrumenten heeft die passen bij de wensen van de deelnemers.
Let op: hieronder ziet u de data van de eerste serie; de tweede serie vindt u hier. 

1.  Algemeen Public affairs
Algemene lobby skills.
Wat is lobby, hoe doe je dat en wat heb je ervoor nodig?
Wordt 2022 het jaar waarin u uw lobby extra kracht gaat bijzetten? Met deze workshop begint u goed voorbereid aan het nieuwe jaar. In deze masterclass gaan we aan de slag met de basis van lobby en public affairs. Vanuit een theoretische startpunt, maar altijd gericht op de dagelijkse praktijk. We nemen u mee in effectieve strategieën. Wij laten zien waar de kansen liggen, en waar, wanneer en hoe uw lobby het verschil kan maken.
Deze masterclass vond plaats op maandag 22 november 2021 van 16.00 – 18.00 uur.

2.  Campagnes en jouw belang
Lobbyen tijdens de verkiezingscampagne.
In deze workshop geven we u de tools in handen om effectief invloed uit te oefenen op de campagnes voor de lokale verkiezingen. Hier liggen kansen voor u als belangenbehartiger om uw stem te laten horen. Maar het vraagt wel om proactief en slim schakelen met de middelen en instrumenten die u hebt. Hoe zet u uw communicatiekracht in? Hoe maak je je achterban zichtbaar? Wat is de rol van de (lokale) media? En is het niet altijd tijd voor campagne voeren?
Deze masterclass is op maandag 17 januari 2022 van 16.00 – 18.00 uur.

3.  Help, een nieuwe gemeenteraad
De verkiezingen zijn geweest, wat nu?  
Na de gemeenteraadsverkiezingen zit er weer een nieuwe Raad in de gemeente. Hoe kun je hier invloed op uitoefenen? Hoe bouw je een relatie op met nieuwe Raadsleden? In deze masterclass geven we u ideeën en instrumenten hoe u dat kunt oppakken. Deel kennis, betrek raadsleden in de wijk, zet werkbezoeken uit etc. Tegelijkertijd vinden de collegeonderhandelingen plaats. Hoe kun je hier invloed op uitoefenen? En welke soorten akkoorden heb je?
Deze masterclass is op donderdag 24 maart 2022, 16.00 – 18.00 uur.

4. Help, een nieuwe wethouder
Kennismaking met het nieuwe college 
Een nieuw college met een nieuw collegeakkoord. Wat zijn de eerste stappen die je zet? Hoe lees je het akkoord vanuit kansen en waar zie je mogelijke drempels? Hoe kom je in het vizier van de wethouder? Hoe kan je het partnerschap aangaan met de wethouder? Deze en andere vragen beantwoorden we in de laatste masterclass. 
Dezer masterclass is op maandag 16 mei 2022 van 16.00 – 18.00 uur.

Nazorg per masterclass
Per masterclass nemen 25 - 30 deelnemers deel.
Er is ruimte om met elkaar en eventuele gastsprekers in gesprek te gaan. Denk aan een wethouder of een medewerker uit een campagneteam.
Bij elk trainingsonderdeel hoort een concrete tool.
Na elke masterclass volgt aansluitend een telefonisch spreekuur voor deelnemers die vragen willen voorleggen uit hun eigen dagelijkse praktijk.

Lid wordenContact