Themaoverzicht

Bedrijfsvoering & Financiering

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Nieuwsbericht

Nibud rapport: Een bestudering van vijf jaar armoedebeleid bij tachtig gemeenten

Op 9 november 2020 geplaatst door

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben gemeenten een steeds belangrijkere rol gekregen in de bestrijding van armoede. Veel bevoegdheden rond inkomensvoorziening zijn gedecentraliseerd. Hierbij zoeken steeds meer gemeenten naar wegen om inwoners met een smalle beurs financieel bij te staan.

In de praktijk is dat vaak een worsteling: niet alleen moeten gemeentelijke beleidsmakers de balans vinden tussen beperkte financiële middelen en een toenemende diversiteit aan groepen die op gemeentelijke ondersteuning zijn aangewezen. Ook het bereiken van deze groepen kost gemeenten vaak de nodige kracht.

Voor inwoners is het vaak lastig om goed vast te kunnen stellen waarop zij feitelijk recht hebben. En het aanvragen van een voorziening is vaak een lastige, bureaucratische hindernisloop. Toch zien we dat op veel plekken in het land met creativiteit en uithoudingsvermogen wordt gewerkt aan gemeentelijk armoedebeleid dat mensen daadwerkelijk helpt.

Lees het hele rapport in de bijlage

Trefwoorden: nibud, rapport
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten