Themaoverzicht

Bedrijfsvoering & Financiering

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Nieuwsbericht

Dorps- en buurthuizen financieel in de knel

Op 28 april 2020 geplaatst door

Vanwege de corona zijn ook veel dorps- en buurthuizen gesloten. Er zijn wel veel sociale buurtactiviteiten, maar financieel komen de buurthuizen in de knel. Vrijwel alle wijkaccommodaties en buurthuizen zijn gesloten. Uit onderzoek van MAEX blijkt dat 92% van de activiteiten niet meer, of in mindere mate, kan worden uitgevoerd. Sociaal Werk Nederland: de positie van dorps- en buurthuizen wordt onderzocht.

SBI-codes
Voor professionals op de loonlijst van maatschappelijke dienstverleners en zzp'ers is er een financiële regeling beschikbaar. Voor gemeenschapshuizen en vrijwillige wijkbesturen die bijvoorbeeld een pand van de gemeente huren, is er geen landelijke regeling, omdat buurthuizen uiteenlopende SBI-codes hebben.

Compensatie
Buurthuizen die als café bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, komen in aanmerking voor compensatie. Dat geldt niet voor buurthuizen die zijn ingeschreven als gemeenschapshuis, lokaal welzijnswerk, beheer van onroerend goed of religieuze organisaties.

Wel kosten, geen inkomsten
Zij hebben wel hun vaste lasten op het gebied van huur en energie. Kosten die normaliter worden gedekt uit activiteiten op het gebied van horeca, catering, verhuur van ruimtes en meer. Deze inkomsten zijn er nu niet, terwijl de vaste lasten doorlopen. 

Initiatieven in geding
Doordat wijkcentra gemiddeld zo’n 70% minder inkomsten hebben dan normaal, komen ook bewonersinitiatieven rondom de corona in het geding. Uit een onderzoek van MAEX in samenwerking met onder andere LSA blijkt dat 47% van de normale initiatieven niet uitgevoerd kan worden.

Steun van gemeenten
Veel gemeenten sluiten aan bij deze initiatieven en proberen de activiteiten te ondersteunen, versnellen of op te schalen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere te vinden in Heerhugowaard, Roerdalen en Amersfoort. Ook wordt vaak door gemeenten de huur opgeschort of kwijtgescholden, maar niet elk buurthuis is eigendom van gemeenten.  

Geld op
Het Oranje Fonds had € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van lokale initiatieven, maar door de vele aanvragen is het maximale budget inmiddels bereikt. Nog wel is het Kleine Coronahulp-fonds beschikbaar van maximaal € 2.000 voor specifieke activiteiten.

Voor meer informatie: zie de website van Bouwstenen voor sociaal.

Bron: Bouwstenen voor sociaal
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten