Nieuwsbericht

Elke euro betaalt zich dubbel uit - LEVgroep MKBA's

7 juli 2020 | 2 minuten lezen

Bron: Eindhovens Dagblad
Het welzijnswerk bewijst zijn waarde, ook puur financieel. De LEVgroep heeft onderzoek laten doen in drie gemeenten, waaronder Helmond. Uitkomst: sociaal-maatschappelijke problemen aanpakken door in te zetten op preventie, welzijnswerk dus, spaart ruim twee keer zo veel andere kosten uit. Op maandag 6 juli werd het rapport van Good2Consult aangeboden aan de gemeente Helmond.

Hoe druk je het effect van preventie in sociaal of welzijnswerk in euro's uit?  In Deurne, Helmond en Son en Breugel denken ze het antwoord daarop te hebben gevonden. Eén euro investering betaalt zich dubbel uit, blijkt uit het onderzoek dat de drie gemeenten hebben laten uitvoeren. 

Jongeren-, wijk-, vluchtelingen- en maatschappelijk werkers zijn gevraagd om over heel 2019 te beschrijven in welke gevallen hun inzet heeft geholpen om kosten te besparen. Dat kan zijn omdat een kind na bemiddeling in het gezin niet uit huis hoefde te worden geplaatst. Of een oudere door deelname aan seniorenactiviteiten zich minder eenzaam voelde. Of een vluchteling met ondernemersaspiraties geen gebruik hoefde te maken van een uitkering nadat ze kon meedoen aan een foodfestival en daardoor opdrachten kreeg.  

Bij de berekening hebben de onderzoekers het risico op complexere, en dus duurdere, hulp meegewogen wanneer er niet zou zijn ingegrepen. Als de welzijnswerker aangaf dat zijn/haar cliënt zonder interventie ‘zeker’ van andere maatschappelijke voorzieningen gebruik had moeten maken, woog dat zwaarder mee dan wanneer dat ‘waarschijnlijk’ of ‘misschien’ het geval zou zijn.  

Bewuster van de kosten
Het onderzoek door Good2Consult zorgde er ook voor dat de sociaal werkers zich bewuster werden van de kosten van de voorzieningen; een nieuwe manier van werken binnen de sector. ,,Het blijkt dat er heel veel ruimte is in de manier waarop je cases kunt aanpakken", zegt Jacqueline van de Ven van de LEVgroep. 

,,Ik kreeg er helemaal een kick van”, vult maatschappelijk werker Ingrid Bloemers aan. ,,Zo had ik een overbelaste mantelzorger wier moeder twee keer per week naar de dagbesteding ging en op andere dagen continue door haar werd gebeld. Ze wilde dat haar moeder meer dagen naar de dagbesteding zou gaan. Maar hier in Liessel hebben we Ons Plekske, waar ouderen voor bijna niets naar toe mogen. Dat bleek dé oplossing. Als je uitrekent hoeveel kosten je uitspaart...daar word je wel blij van.”Ik kreeg er helemaal een kick van. Als je uitrekent hoeveel kosten je uitspaart...daar word je wel blij van

,,We zijn actief op de scholen, lopen rondjes in de pauze", zegt Elke Minnebach, jongerenwerker in Helmond. ,,Omdat we de kinderen wekelijks zien, mogen we ze ook moeilijkere vragen stellen. Zo kunnen we voorkomen dat sommigen uitvallen op school of naar het speciaal onderwijs moeten.” 

Nu het onderzoek in Deurne, Helmond en Son en Breugel is afgerond, wil het onderzoeksbureau met de methode naar buiten treden. Enkele gemeenten hebben al interesse getoond. ,,We wilden de resultaten eerst afwachten", zegt onderzoeker Marc Vos. ,,Er zijn al wel onderzoeken gedaan naar de effecten van preventie, maar dat was vaak meer top-down gedaan. Statistische gegevens die zijn vertaald naar de gemeente. De waarde van deze aanpak is dat we hebben gekeken naar de mensen die het werk uitvoeren.”

Voor gemeenten is het van belang dat ze aan de raad en hun inwoners kunnen verantwoorden waar het geld naar toe gaat en wat voor effect het heeft. ,,In heel Nederland hebben gemeenten het financieel zwaar. Zo’n onderzoek helpt om te weten waar je kunt bezuinigen. Aan de voorkant is dat het makkelijkst", zegt zorgwethouder Marnix Schlösser van Deurne.  

Lees ook het interview met Jeanne Aerts, LEVgroep
U vindt de onderzoeksrapporten van de LEVgroep als bijlagen bij dit artikel; met dank aan Jasper Ragetlie. directeur-bestuurder LEVgroep.