Nieuwsbericht

Dorps- en buurthuizen financieel in de knel

28 april 2020 | 1 minuut lezen

Vanwege de corona zijn ook veel dorps- en buurthuizen gesloten. Er zijn wel veel sociale buurtactiviteiten, maar financieel komen de buurthuizen in de knel. Vrijwel alle wijkaccommodaties en buurthuizen zijn gesloten. Uit onderzoek van MAEX blijkt dat 92% van de activiteiten niet meer, of in mindere mate, kan worden uitgevoerd. Sociaal Werk Nederland: de positie van dorps- en buurthuizen wordt onderzocht.

SBI-codes
Voor professionals op de loonlijst van maatschappelijke dienstverleners en zzp'ers is er een financiële regeling beschikbaar. Voor gemeenschapshuizen en vrijwillige wijkbesturen die bijvoorbeeld een pand van de gemeente huren, is er geen landelijke regeling, omdat buurthuizen uiteenlopende SBI-codes hebben.

Compensatie
Buurthuizen die als café bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, komen in aanmerking voor compensatie. Dat geldt niet voor buurthuizen die zijn ingeschreven als gemeenschapshuis, lokaal welzijnswerk, beheer van onroerend goed of religieuze organisaties.

Wel kosten, geen inkomsten
Zij hebben wel hun vaste lasten op het gebied van huur en energie. Kosten die normaliter worden gedekt uit activiteiten op het gebied van horeca, catering, verhuur van ruimtes en meer. Deze inkomsten zijn er nu niet, terwijl de vaste lasten doorlopen. 

Initiatieven in geding
Doordat wijkcentra gemiddeld zo’n 70% minder inkomsten hebben dan normaal, komen ook bewonersinitiatieven rondom de corona in het geding. Uit een onderzoek van MAEX in samenwerking met onder andere LSA blijkt dat 47% van de normale initiatieven niet uitgevoerd kan worden.

Steun van gemeenten
Veel gemeenten sluiten aan bij deze initiatieven en proberen de activiteiten te ondersteunen, versnellen of op te schalen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere te vinden in Heerhugowaard, Roerdalen en Amersfoort. Ook wordt vaak door gemeenten de huur opgeschort of kwijtgescholden, maar niet elk buurthuis is eigendom van gemeenten.  

Geld op
Het Oranje Fonds had € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van lokale initiatieven, maar door de vele aanvragen is het maximale budget inmiddels bereikt. Nog wel is het Kleine Coronahulp-fonds beschikbaar van maximaal € 2.000 voor specifieke activiteiten.

Voor meer informatie: zie de website van Bouwstenen voor sociaal.