Nieuwsbericht

Doorbraakmethode webinar: met meer maatwerk doen wat nodig is (in kwetsbare wijken)

4 mei 2021 | 2 minuten lezen

Bewoners met complexe problemen raken door toeslagen en bestaansonzekerheid dagelijks verstrikt in het doolhof van de geautomatiseerde bureaucratie. Herstel van vertrouwen is nodig en structurele versterking van ondersteuning van deze bewoners. Met focus op de menselijke maat. De doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) helpt sociaal professionals maatwerk te leveren.

Sociaal Werk Nederland, LCGW (de vereniging van gemeenteambtenaren van het breed sociaal domein) en IPW organiseerden samen op 29 april een webinar over deze methode. En riepen het sociaal werk en gemeenten op afspraken te maken over het ondersteuningsaanbod voor en de toepassing van deze methode.

Kijk hier het webinar terug:

Het aantal achterblijvers neemt al jaren toe. Onze leden ervaren dat dagelijks. Onderzoek van Aedes (de Vereniging van woningcorporaties) laat een  stapeling van inwoners met (multi)problemen in hun corporatiewijken zien. Dat vraagt om meer maatwerk. Daarom organiseerden Sociaal Werk Nederland, het IPW en het LCGW een webinar over de doorbraakmethode, die maatwerk mogelijk maakt en onderbouwt, aldus Edwin Luttik (senior beleidsadviseur bij SWN) die het onderwerp introduceerde.

Doorbraakmethode
In een gloedvol betoog legde Eelke Blokker, chef Doorbraakmethode bij het IPW, uit waarom zij deze methode ontwikkeld hebben. De methode maakt beter, legitiem en makkelijk maatwerk mogelijk, omdat niemand hetzelfde is, maar zonder willekeur en met behoud van solidariteit. De mensen en hun kwaliteit van leven worden er beter van. En uiteindelijk is het goedkoper. Wat deze methode een sociaal professional te bieden heeft, zie je mooi terug in deze film. De methode wordt in deze film met een casus heel helder gemaakt.

Oproep
Chris Kuypers van het LCGW sloot het webinar af met de oproep aan het sociaal werk en gemeenten om samen met deze methode aan de slag te gaan. En vooral ook te durven leren met elkaar. En als jullie vragen hebben, dan gaan we het samen doen, aldus Chris.

Meer informatie  
Meer informatie op de website: www.doorbraakmethode.nl. Verder is bijgevoegd de presentatie van Eelke Blokker (van het IPW). Wil je aan de slag, maar weet niet hoe, neem dan contact met hem op (eelke@publiekewaarden.nl). Of met Chris Kuypers (chriskuypers@lcgw.nl) dan wel Edwin Luttik (luttik@sociaalwerk.nl)

Lid wordenContact