Toezicht (Governance)

De roep om het toezicht op het sociaal werk te professionaliseren wordt steeds luider in de branche. Allereerst vanwege de decentralisaties. Daardoor krijgen organisaties immers een andere rol, met andere verantwoordelijkheden. Als een sociaal werker gedetacheerd is bij een gemeente, wie doet dan het toezicht? De gemeente, de sociaalwerkorganisatie of doen ze het samen? En datzelfde geldt bij nauwe samenwerking met zorgpartijen. Hoe richt je dat in en hoe maak je het werkbaar?

Het stimuleren van nadenken over toezicht is belangrijk voor de kwaliteit van de totale organisatie. Daarom is het een belangrijk onderdeel van het nieuwe Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Met goed toezicht creëer je een extra perspectief om te kijken naar visie, missie en bedrijfsvoering en mogelijke verbeterpunten daarin.

​Daarnaast gaat het om het bespreekbaar maken van actuele ethische kwesties: ga je voor het belang van je organisatie of het belang van het wérk, ongeacht wie het uitvoert? Daar moet je als toezichthouder over meedenken of zelfs debatten over initiëren. Dat kan niet enkel en alleen van de directie komen.

Governancecode
Good governance, oftewel: goed bestuur en toezicht van organisaties, is een belangrijk thema geworden. De overheid vraagt hierom met regelgeving voor diverse branches. Consumenten stellen steeds meer eisen aan het functioneren van een organisatie. Media stellen onbehoorlijk bestuur aan de kaak. En bestuurders willen hun handelen kunnen legitimeren. Gevolg is dat steeds meer branches richtlijnen opstellen voor goed bestuur en toezicht. Vanwege een behoefte van de leden en trends in de samenleving hebben we in 2015 besloten om onze eigen Governancecode onder de loep te nemen. In de bijlage vindt u de geactualiseerde Governancecode.

Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de registatie van het Governanceregister, neemt u dan contact op via info@sociaalwerk.nl.Nuttige linken:

Meer informatie over de Governancecode en de Advieshonoreringsregeling

Nieuws over de Governancecode en toezicht

Bericht over professionalisering toezichthouders en bestuurders

Register Governancecode