Activiteit

Uitnodiging bijeenkomst ‘Professioneel statuut’ 15 september 2016

15 sep
15 september 2016
16:00 tot 19:00
Bijeenkomst
Marije van der Meij
17 augustus 2016 | 2 minuten lezen

Het terrein van de jeugdhulp is breed en veelzijdig. Er werken dagelijks duizenden professionals aan een gezamenlijke missie om verantwoorde hulp te bieden, hulp van een goed niveau: veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. Afgestemd op de reële behoefte van kind, jongere en hun verzorgers. Werkgevers en professionals hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk goede kwaliteit van (jeugd)zorg bieden, maar zij hebben verschillende verantwoordelijkheden.

Wetgever
De aanbieder van jeugdhulp is verplicht om verantwoorde jeugdhulp te bieden. De Jeugdwet heeft tevens bepaald dat organisaties in de jeugdhulp de professional in staat moet stellen om volgens zijn vakinhoudelijke standaarden (beroepsethische normen en richtlijnen) te kunnen werken. Dat vraagt van de organisatie dat ze de randvoorwaarden voor kwalitatief goede zorg regelt en het werk effectief en efficiënt organiseert. Professionals handelen op hun beurt binnen de kaders zoals geschetst door de organisatie.

Beroepscode
Zowel jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers en straks ook een brede groep professionals in de jeugdhulp zijn via beroepsregistratie bij SKJ en/of lidmaatschap van hun beroepsvereniging, gehouden aan de voor hen geldende beroepscode en inhoudelijke vakinhoudelijke standaarden.

Professioneel statuut
Om te voorkomen dat er spanning ontstaat tussen de beroepsstandaarden van de professional en de organisatievoorschriften/doelen van de organisatie, wordt aangeraden een professioneel statuut op te stellen of te hanteren. In een professioneel statuut staan globaal de afspraken die organisatie en professional maken om de gezamenlijk ambitie, een uitstekende kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor cliënten en gezinnen, te realiseren. Een professioneel statuut borgt de professionele autonomie van professionals. Het geeft een beschrijving op hoofdlijnen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de organisatie als de professional.

Het programma:
- Het thema ‘professionele autonomie’ i.r.t. de jeugdwet – een korte presentatie van de kaders.
- De voortgang van het Deelproject professioneel statuut; Projectleider Annemieke de Ruijter
praat ons bij over haar bevindingen en de uitkomsten.
- De vraag wat je als organisatie (en als professional) kunt doen met het professioneel statuut
wordt beantwoord door NIDOS directeur Pieter van der Born. Hij geeft ons een kijkje in de
keuken.
- Hoe entameer je een dialoog rond professionele autonomie? Hoe voer je het gesprek? Wat
kan je daarin betekenen als branche of als beroepsvereniging? – Twee ervaren trainers die
veel dialoogbijeenkomsten begeleiden, geven een toelichting.
De bijeenkomst is bedoeld voor de partners binnen PPJ&J. Programmateamleden en overige partners
zijn van harte welkom – en kunnen maximaal 2 gasten meebrengen; collega’s, commissievoorzitters,
een enthousiaste directeur of professional.

Tijd: 16.00 – 19.00
Locatie: NIDOS, Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht.

Bevestig even of je komt - en laat even weten wie je meebrengt via mbeun@bpsw.nl. Tot dan!

Locatie

Adriaen van Ostadelaan 140
3583AM Utrecht
Nederland
Lid wordenContact