Activiteit

Inspiratiebijeenkomst - Investeren in het jonge kind; wat is wijs?

21 jun
21 juni 2016
13:45 tot 17:00
Bijeenkomst
Eline Kolijn
26 mei 2016 | 1 minuut lezen

Er zijn verschillende adviezen aan kabinet en Tweede Kamer over hoe te investeren in het jonge kind. Verschillende argumenten en ambities spelen daarin een rol (ouders moeten kunnen werken, ontwikkelargument, doorgaande leerlijn, achterstanden voorkomen, preventieve aanpak jeugdzorg).

Het kabinet houdt vooralsnog vooral vast aan het arbeidsmarktargument met stimulering voor werkenden via kinderopvangtoeslag. En het kabinet geeft gemeenten extra middelen oplopend tot €60 mln per jaar om twee dagdelen opvang toegankelijk te maken. Uiterlijk per januari 2018 moeten gemeenten hun peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd hebben, waarbij de financiering en kwaliteitseisen van alle voorschoolse voorzieningen gelijk getrokken worden.

Wat gaan gemeenten doen om te investeren in het jonge kind? Wat is wijsheid? De LVO (Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs) organiseert over dit thema een bijeenkomst op 21 juni 2016.

Programma

14.00 uur:  Opening door de dagvoorzitter

14.10 uur:  Investeren in het jonge kind, door Elly Dekker (van de VNG) en Ernst Radius van de MOgroep. Zij gaan in op de rol en het belang van de lokale overheid bij de ontwikkeling van het jonge kind, de wijze waarop thans daaraan vorm gegeven wordt via peuterspeelzalen, kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie en de veranderingen die de komende jaren voorzien zijn.

14.45 uur:  Hoe gaat dat in Amsterdam, Leiden en Opsterland ?  Een korte reactie vanuit die 3 gemeenten op de presentatie.

15.15 – 16.30: Er zijn drie korte workshops van de gemeenten Amsterdam, Leiden en Opsterland. De deelnemers kunnen aan elke workshop deelnemen en worden verzocht hun ervaringen en opvattingen te delen.

16.30 -16.45: Plenaire afronding waarbij we proberen tot conclusies te komen.

 

Klik hier meer informatie en om u aan te melden. 

Locatie

Kanaalweg 64
3527KX Utrecht
Lid wordenContact