Activiteit

Tweedaagse masterklas IKC: Samen werk maken van het IKC

04 feb
4 februari 2016
09:30 tot 17:00
Training
Eline Kolijn
30 november 2015 | 2 minuten lezen

•  Wilt u ook aan de slag met het IKC?
•  Wilt u weten hoe u het proces moet aanpakken om met zoveel verschillende partijen een IKC van de grond te krijgen?
•  Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn binnen de wet- en regelgeving?
•  Wilt u weten wat een IKC kan betekenen voor de ontwikkeling van de kinderen?
•  Wilt u weten wat de rol van schoolbesturen, kinderopvang en gemeente kan zijn?

Kom dan naar de Masterclass IKC - Samen werk maken van het IKC.

Programma

Aan de orde komen onder meer:

 • Wat is een integraal kindcentrum en op welke vragen is het IKC een antwoord?
 • Wat betekent de ontwikkeling van IKCs voor de actoren gemeenten, schoolbesturen 
       en kinderopvang organisaties?
 • Wat zijn de landelijke politieke en beleidsmatige ontwikkelingen?
 • Wat zijn de ervaringen van de KOPgroep gemeenten? En hoe kunnen we daar gebruik 
       van maken?
 • Hoe ziet het procesplan en strategie eruit om een IKC te ontwikkelen?
 • Welke praktische knelpunten zijn er (bestuurlijk-juridisch, leiderschap, financieel, professiona-
       lisering, wat betreft personeel en huisvesting); en zijn er (toch niet) oplossingen voor?
 • Wat kunnen we leren van de ervaringen van de andere deelnemers.

Maar er komen ook heel praktische en procesmatige zaken aan de orde:

 • Wat is een doorgaande lijn?
 • Hoe krijg ik beter grip op samenwerken?
 • Welke beleidsterreinen zijn aan de orde bij de IKC-ontwikkeling?
 • Wat wordt van een IKC-locatieleider eigenlijk verwacht?
 • Hoe stap ik in het overleg tussen gemeente, schoolbestuur en kinderopvang?

Resultaat
Zunderdorp & Sardes bieden voor de tweede keer een tweedaagse masterclass integraal kindcentrum, waarin deelnemers, werkzaam bij schoolbesturen, basisscholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten samen aan de slag gaan een integraal kindcentrum te ontwikkelen. De masterclass is een afwisseling van kennisoverdracht, actieve werkvormen en uitwisseling. 
Alle deelnemers ontvangen een reader met relevante literatuur. Tevoren houdt de cursusleiding intakegesprekken om zicht te krijgen op de verwachtingen en de vragen die leven.

Voor wie
Deze masterclass is voor gemeenten, schoolbesturen en kinderopvang organisaties gezamenlijk.

Aanmelding en kosten
Deelname aan de tweedaagse Masterclass kost is € 1.335, - inclusief btw.
Aanmelding kan via de link op deze pagina. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.

Datum en locatie
Donderdag 4 februari en donderdag 18 februari 2016 van 09.30 uur - 17.00 uur. 
Sardes - De Verdieping, Lange Viestraat, Utrecht.

http://www.sardes.nl/S55-2016-02-04-Masterclass-IKC---Samen-werk-maken-van-het-IKC.html

Locatie

Lange Viestraat 371
Utrecht