Activiteit

Congres Toezicht van NVTZ

05 nov
Musis Sacrum Velperbuitensingel 25 6828 CV Arnhem
5 november 2015
10:30 tot 17:00
Congres
Marije van der Meij
3 augustus 2015 | 3 minuten lezen

NVTZ

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Met en voor meer dan 4000 leden werken we aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak. Lees verder over de NVTZ.

Congres governance
Op donderdag 5 november 2015 bent u van harte welkom in Musis Sacrum te Arnhem voor het congres van NVTZ. Meld u en uw collega-toezichthouders alvast aan om verzekerd te zijn van een plaats. Vanwege het belang van de thema's verwachten we een hoge opkomst.

Grote veranderingen

De wereld zorg en welzijn en de wereld van het intern toezicht staan voor grote veranderingen
De wereld om ons heen verandert. We worstelen met steeds hogere verwachtingen die we moeten realiseren met schaarser wordende middelen. Tevens is de burger steeds beter geïnformeerd en maken nieuwe technologieën steeds meer mogelijk en de zorg laagdrempeliger. Nieuwe organisatievormen ontstaan om op deze veranderingen in te spelen. Vanwege deze veranderingen, is ook de wereld van toezicht continu in beweging. Aan u en uw collega-toezichthouders worden de komende jaren explicieter eisen gesteld: de vrijblijvendheid is voorbij. Zoals de 'Commissie Toezien met Hart voor de Zaak' dit omschreef in haar advies: van een Raad van Toezicht mag worden verwacht dat hij aanspreekbaar is op zijn eigen functioneren, zich continu ontwikkelt, zijn eigen optreden evalueert en zijn visie steeds herijkt. Dit alles mag nu juist niet leiden tot een statische vorm van kwaliteitsbewaking. Wij zijn dan ook blij dat het recente overleg tussen Minister, Staatssecretaris en Tweede Kamer heeft opgeleverd dat we een vorm van kwaliteitsbevordering gaan inrichten waarbij het leren van de hele Raad van Toezicht in de context van organisatie en maatschappelijke omgeving in ogenschouw wordt genomen.

Op weg naar één grote leeromgeving
Om in te kunnen blijven spelen op de behoeften vanuit de samenleving en de organisatie, is het van belang dat de gehele Raad van Toezicht zich continu blijft ontwikkelen. Open staan voor kennis van anderen, open staan voor vraagstukken van de samenleving en met en van elkaar leren is waar wij de komende jaren aan willen werken. Door een werkomgeving voor uw Raad van Toezicht in te gaan richten, gaan we u faciliteren te voldoen aan de toenemende externe eisen, maar stellen we u tevens in staat om met uw collega-toezichthouders in het land in contact te staan en van elkaar te leren. Op het congres van 5 november willen wij u meenemen op een reis van het nieuwe organiseren en het nieuwe leren, zoals we die als leden van de NVTZ gezamenlijk willen ondernemen.

Omdat het leren van de gehele Raad van Toezicht centraal staat, zou het erg goed zijn als u met meerdere leden van uw Raad van Toezicht aanwezig kan zijn. Om dit van onze kant te ondersteunen, willen we ieder tweede of volgende lid van één Raad van Toezicht een aanmerkelijke korting geven voor het congres.

ALV
Voorafgaand aan het congres vindt de Algemene Ledenvergadering van NVTZ plaats. Het programma van deze Algemene Ledenvergadering wordt t.z.t. bekend gemaakt.

 

            

Neemt u u alleen deel aan de ALV (kosteloos) en niet aan het ledencongres? Meld u zich dan via deze link aan.Programma 5 november 2015
09.00u - Ontvangst
09.30u - ALV
11.00u - Start ledencongres
17.00u - Verwacht einde

Datum

5 november 2015

Dagvoorzitter
Patrick Nederkoorn

Kosten
€ 195,- voor leden
(€ 95,- voor elk tweede en volgende lid van één RvT)
€ 245,- voor niet-leden

Locatie
Musis Sacrum
Velperbuitensingel 25
6828 CV Arnhem

Lees verder op de website van NVTZ