Activiteit

G37 bijeenkomst

04 nov
Zalencentrum Woudstede, Zwarte Woud 2 te Utrecht
4 november 2014
10:00 tot 12:00
Bijeenkomst
Sandra Wolfsen
22 oktober 2014 | 1 minuut lezen

Geachte heer, mevrouw,

Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep nodigen kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen binnen de G37 die VVE aanbieden van harte uit om geïnformeerd te worden over de stand van zaken rondom het invulling geven aan de bestuursafspraken.

Organisaties binnen de G37-gemeenten zijn druk mee bezig met het in de praktijk brengen van de bestuursafspraken die tussen het Rijk en de gemeenten zijn gemaakt.

Als Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep vinden wij het nu een geschikt moment om een bijeenkomst te organiseren waar het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

De hoofdpunten van het programma:

  • Bijpraten/ bespreken knelpunten (Brancheorganisatie Kinderopvang & Rob Vergeer)
  • Good practice uit de praktijk met betrekking tot inzet Hbo-er en/ of verhogen taalniveau.
  • Stand van zaken vanuit ‘Het Haagse’ .
  • ‘VVE na 2015’; de veranderingen per 2015, zoals de inzet van HBO-ers en de harmonisatie. 

Tijdens de bijeenkomst is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen tot nu toe met uw collega-ondernemers.

Data en locatie bijeenkomst

Dinsdag 4 november 2014 van 10:00-12:00 (inloop vanaf 09:45),  Zalencentrum Woudstede, Zwarte Woud 2 te Utrecht (begane grond).

Aanmeldprocedure

U kunt zich aanmelden tot en met 28 oktober 2014 via http://www.kinderopvang.nl/. Klik op de homepagina bij agenda op de bijeenkomst en volg de instructies.

Voor deze bijeenkomst hoeft u geen lid te zijn van Brancheorganisatie Kinderopvang en/of MOgroep. Er zijn geen kosten verbonden voor deelnemers aan deze bijeenkomst.

Wij hopen van harte u te ontmoeten tijdens  deze bijeenkomst.

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben, u kunt zich richten tot informatie@kinderopvang.nl onder vermelding van ‘bijeenkomst VVE G37’.

Met vriendelijke groet,

Carola Bodenstaff en Ernst Radius

Namens Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep