Activiteit

Smaakmakers in het Sociaal Domein

30 okt
Puur Utrecht, de werfkelder
30 oktober 2014
13:30 tot 17:30
Bijeenkomst
Monique Kaasjager
10 oktober 2014 | 1 minuut lezen

Xtra Den Haag,  Alares, Yard Internet en Anneke Krakers geven in het najaar drie sessies in het land over sociale wijkteams, transitie, proeftuinen en veel meer.

Om de uitdagingen in de publieke sector het hoofd te bieden is innovatiekracht en samenwerking nodig. Er moet meer gedaan worden met minder geld. Daarom zoeken gemeenten en regio’s naar manieren om slimmer, beter en sneller invulling te geven aan de transitie en de transformatie in het sociaal domein. Het is nu de tijd om dit met een creatieve en innovatieve blik te doen.

Op 1 januari a.s. moet iedere gemeente klaar zijn om de zorg voor haar burgers op zich te nemen. Dat kan in de Gezonde Wijk waarin burgers zelf de belangrijkste rol spelen. Waar hulpverleners richting geven waar dat kan en ondersteuning geven waar dat moet. Waar hulpverleners van verschillende organisaties eendrachtig samenwerken en kennisdelen. Vrijwel iedere gemeente is bezig met het inrichten van wijkteams. Sommige succesvol, andere worstelen nog. Wij willen jullie laten leren van elkaar.