Activiteit

Marie Kamphuis Lezing

17 nov
Universiteit voor Humanistiek
17 november 2011
Seminar
17 oktober 2011 | 1 minuut lezen

De lezing wordt gehouden door prof. dr. Tine van Regenmortel, lector Sociale Studies bij hogeschool Fontys.
Tine van Regenmortel promoveerde in 2002 op het proefschrift Empowerment en maatzorg. Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede. Met haar oratie Zwanger van empowerment, een uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg in 2008 en het boek Empowerment en participatie van kwetsbare burgers, Ervaringskennis als kracht (SWP) in 2010 zette ze empowerment ook in Nederland op de agenda van wetenschap, praktijk, onderwijs en beleid.

De lezing wordt gehouden bij de Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht

Aan het bijwonen van de lezing zijn geen kosten verbonden.
U kunt zich aanmelden - bij voorkeur per e-mail - bij het bestuurssecretariaat van de Marie Kamphuis Stichting, Kikkerstraat 4, 5256 BG Heusden; e-mail: hennydhondt@planet.nl

Informatie over de Marie Kamphuis Stichting is te vinden op www.mks.nl

Lid wordenContact