Activiteit

Werkconferentie toekomst ouderenzorg

30 sep
Utrecht, congrescentrum Domstad
30 september 2013
10:00 tot 17:00
Congres
Monique Kaasjager
29 augustus 2013 | 1 minuut lezen

ZonMw organiseert samen met BeBright een werkconferentie over de toekomst van zorg, welzijn en wonen voor kwetsbare ouderen in Nederland.

Aan de hand van toekomstscenario’s worden ouderen, bestuurders, professionals en beleidsmakers uitgedaagd samen vorm te geven aan de meest wenselijke toekomst. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkconferentie.

Deze conferentie is deel van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Het NPO is de motor achter vele innovaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen voor kwetsbare ouderen in Nederland. Maar het NPO is een tijdelijk programma. Dat roept vragen op als: hoe borgen we de beweging die het NPO heeft ingezet? Hoe brengen we deze innovaties van experiment naar praktijk? In een breder perspectief: hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg in Nederland er over 15 jaar mogelijk uit en wat betekent dit voor het beleid en de keuzes van vandaag? Over deze vragen gaan we op 30 september met elkaar in een serie workshops, aan de hand van verschillende scenario’s, in gesprek. De beoogde uitkomst is een gedeelde toekomstvisie en een collectief begrip van de uitdaging die voor ons ligt. De toekomst van de ouderenzorg wordt mede bepaald door de uitkomst van deze werkconferentie. Deze werkconferentie vormt een onderdeel van een gezamenlijk traject dat na 30 september vervolg zal krijgen.

Voor meer informatie over het NPO: www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl

Wie zijn uitgenodigd?
Vertegenwoordigers van alle partijen die een bijdrage leveren aan zorg, welzijn en wonen voor kwetsbare ouderen. Centraal staat de oudere zelf. We hopen op een goede vertegenwoordiging van deze doelgroep. Daarnaast zijn ondermeer uitgenodigd innovatieve zorgaanbieders, zorgverzekeraars, professionals, beleidsmakers en gemeenten. Per organisatie is deze uitnodiging bedoeld voor twee personen: de bestuurder/directeur en een collega professional of beleidsmaker binnen de eigen organisatie. Indien u verhinderd bent, kunt u een collega aanmelden als deelnemer.

Praktische informatie
Locatie: Utrecht, locatie congrescentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9,3531 AJ Utrecht.
Aanmelden: U kunt uzelf en uw collega opgeven met een email aan Sandra Cijntje-Hendriks: Cijntje-Hendriks@zonmw.nl.

Naast de korte toelichting in de bijlage ontvangt u twee weken voor de conferentie een gedetailleerd programma en informatie ter voorbereiding.