Activiteit

GENERO-Symposium II

26 sep
Rotterdam
26 september 2013
14:30 tot 20:30
Bijeenkomst
Monique Kaasjager
23 juli 2013 | 1 minuut lezen

Welke mogelijkheden en nieuwe oplossingen zijn er om het langer zelfstandig wonen van ouderen te ondersteunen in wijk/zorg? Of wat is er nodig om deze innovaties mogelijk te maken? Maar vooral ook: hoe kunnen we samen aan de slag met verbeteringen in welzijn en zorg voor ouderen?

Noteer alvast de datum van de eerstkomende GENERO-bijeenkomst:
Datum: 26 september 2013
Tijd: 14.30 – 20.30 uur
Locatie: nader te bepalen in Rotterdam

Met plenaire sprekers waaronder mevrouw Hannie van Leeuwen, parallelsessies en een kennismarkt. In de vier parallelsessies staan centraal:

I.   Even buurten: de Integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen

II.  Ketenzorg Ouderen Walcheren: het Integrale Walcherse Zorgmodel

III. Specialist ouderengeneeskunde in de 1e lijn: omgaan met zorgvragen zelfstandigwonende ouderen door huisarts en SOG samen

IV. Zorgprogramma voor Preventie en Herstel: functiebehoud ouderen in het ziekenhuis en begeleiding naar huis

 

Het symposium wordt voorafgegaan door een huishoudelijk deel voor netwerkpartners: u wordt bijgepraat over de stand van zaken van het netwerk en het gaat over de inhoudelijke invulling voor de komende jaren (start 13.15u).

Lid wordenContact