Activiteit

Van AWBZ naar Wmo; zelfregie en eigen kracht in de praktijk

27 jun
Bussum, 't Spant
27 juni 2013
Congres
Monique Kaasjager
13 mei 2013 | 1 minuut lezen

In de kenniskringen ‘Transitie AWBZ naar Wmo’ van MOVISIE en Vilans zijn goede voorbeelden en ervaringen in kaart gebracht. Deze vormen de leidraad van het landelijk congres ‘Van AWBZ naar Wmo; zelfregie en eigen kracht in de praktijk’.
Het congres wordt georganiseerd door: Vilans, Movisie en StudieArena

  • Wat vraagt de transitie van organisaties en professionals?
  • En kunnen professionals omschakelen naar een meer faciliterende en ondersteunende rol?

Deze vragen staan centraal op dit congres. Behandeld worden thema’s als de aansluiting tussen formele en informele zorg, innovaties in arbeidsmatige dagbesteding, een nieuwe manier om dagactiviteiten te organiseren, wijkarrangementen, zelfsturing en nog veel meer.

Het programma biedt voor zowel bestuurders en managers als voor professionals sessies om kennis te delen en inspiratie op te doen voor in de eigen praktijk.

Meer informatie en programma