Activiteit

Online vragenuurtje IZA en WOZO - thema Laagdrempelige steunpunten

02 apr
Dinsdag 2 april 2024
10:30 tot 11:30
Online
Soort: Online
1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland organiseert vier online vraaguurtjes over IZA en WOZO. Doel is om actuele informatie met leden te delen: wat leeft en speelt er aan de landelijke beleidstafels, welke patronen zien wij in de regio’s en in de signalen van onze leden? Daarnaast is een belangrijk doel om op te halen hoe leden dit zelf zien en ervaren in de praktijk. Zodat we de gesignaleerde kansen en knelpunten mee terug kunnen nemen naar de landelijke overleggen.

In elk online vragenuurtje zoomen we in op een specifiek onderwerp van IZA en WOZO. In dit eerste webinar staat het thema Laagdrempelige steunpunten centraal. Deelname is gratis, klik hier om je aan te melden.

De webinars hebben een vaste opbouw, met de volgende onderdelen:

  1. Overview vanuit landelijke tafels gericht op onderwerpen als:
  • Mentale gezondheidsnetwerken
  • Laagdrempelige steunpunten 
  • Visie eerstelijnszorg
  • Generiek kompas
  • Handreiking kwetsbare ouderen
  • Maatschappelijke dialoog
  • Zelf- en samenredzaamheid
  1. Verdieping op het specifieke thema van het webinar en de mogelijke impact op het sociaal werk (in dit geval Laagdrempelige steunpunten)
  2. Interactie op basis van vragen van deelnemers en de vooraf ingezonden input


Heb je vooraf vragen of aandachtspunten in jouw regio die we vooral moeten bespreken? Stuur deze dan naar Truus van Tiggelen via e-mail. We zullen deze input zoveel mogelijk benutten bij de voorbereiding van de webinars.