Activiteit

Videosessie over sociaal werk en geestelijke verzorging thuis

19 sep
19 september 2023
15:00 tot 16:30
Online
Soort: Online
1 minuut lezen

Aandacht voor zingeving en levensvragen vraagt stilstaan om te luisteren naar verhalen van buurtbewoners. Trage vragen stellen en zo vanuit nieuwsgierigheid en belangstelling voor de ander de diepte in gaan, bijvoorbeeld bij ouderen die eenzaam zijn. Het leefgebied zingeving is onderdeel van het competentieprofiel voor sociaal werkers. Wil je meer weten over samenwerking met de geestelijk verzorger of je vakkennis op dit thema vergroten? Meld je dan aan voor een leerzame online sessie voor professionals op dinsdag 19 september a.s. van 15.00 tot 16.30 uur via 1SociaalDomein.

In de nieuwe film ‘Drie gesprekken over zingeving – Praten over levensvragen’ gaat Marije Vermaas, geestelijk verzorger bij het Centrum voor Levensvragen, in gesprek met drie cliënten. De gesprekken zijn exemplarisch voor de inzet van geestelijke verzorging in de thuissituatie, en staan centraal in deze online sessie. Sociaal werkers zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Marije Vermaas is tijdens de online sessie aanwezig om inzicht te geven in haar werk en vragen te beantwoorden. Anja Visser werkt als docent en onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen waar ze het effectonderzoek naar geestelijke verzorging leidt. Het onderzoek heeft als doel om inzicht te geven in de praktijken van geestelijke verzorging en de toegevoegde waarde voor thuiswonenden en voor de brede samenleving. Als derde spreker zal Gea Kosters, stafmedewerker bij de BPSW, vooral ingaan op de vraag hoe je als sociaal werker kunt ondersteunen bij zingevingsvragen.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van Agora – Leven tot het einde.

Je kunt de film hieronder alvast bekijken: