Activiteit

Verdiepingssessie: Bestuur en toezicht in gesprek over kwaliteit en samenwerking

30 mei
Dinsdag 30 mei 2023
15:00 tot 17:30
Online
1 minuut lezen

Sociaal werk is onmisbaar bij de aanpak van de belangrijke vraagstukken van deze tijd. Denk aan het terugdringen van gezondheidsverschillen, het bevorderen van bestaanszekerheid en participatie, of het herstellen van vertrouwen en verbinding in de samenleving. Maar het sociaal werk kan het niet alleen. Het vereist samenwerking met partners als GGZ, huisartsen, ouderenzorg, jeugdzorg, sociaal-financiële dienstverlening en politie. Hoe borgen we de kwaliteit van het sociaal werk in die samenwerking? En hoe kunnen bestuurders en toezichthouders bijdragen aan het borgen van die kwaliteit? Welke dilemma’s komen dan op de bestuurstafel voorbij? Wat geeft houvast? En in hoeverre sluiten het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk en de governancecode Sociaal Werk aan bij de context van samenwerking?

Deze vragen staan centraal tijdens een online verdiepingssessie voor bestuurder en toezichthouders van sociaalwerkorganisaties.

Lees ook het nieuwsbericht.

Meer informatie en aanmelden.

Deelnemers ontvangen één dag van tevoren de kijklink.