Activiteit

Congres Thuis in de Wijk

22 maa
Woensdag 22 maart 2023
09:00 tot 17:00
Congres
2 minuten lezen

Thuis in de Wijk is hét jaarlijkse congres over de landelijke woonzorgopgave. Op woensdag 22 maart 2023 vindt in congrescentrum 1931 in Den Bosch de derde editie plaats, met als thema ‘Bloeiende buurten voor wonen, welzijn en zorg’. Hoe kunnen wonen, welzijn en zorg op buurtniveau worden verbonden zodat langer (weer) thuis wonen optimaal wordt ondersteund?

Toekomstbestendig wonen
In de plannen van minister Helder en minister de Jonge staat uitbreiding van het aantal geschikte woningen voor ouderen en het realiseren van geclusterde woonvormen voor ouderen met een zorgvraag centraal. Welke woonvormen zijn nodig in nieuwbouw en bestaande bouw? Hoe organiseren we ondersteuning en zorg voor ouderen in de buurt? En hoe maken we de leefomgeving beter geschikt voor ontmoeten en bewegen? Toekomstbestendig wonen voor ouderen, ook met zwaardere zorg, krijgt de komende jaren steeds meer een plek in dorpen, buurten en wijken. Dit is ook het streven in het VWS-programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Hoe zorgen we dat dit tot bloei komt?

Wonen, zorg en welzijn verbinden met de buurt
Het congres Thuis in de Wijk 2023 is dé dag en plek voor bestuurders, beleidsmakers, uitvoerders en actieve bewoners om kennis en ervaringen uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en te inspireren met nieuwe initiatieven die wonen, welzijn en zorg verbinden met de buurt. Samen met gemeenten, bewonersinitiatieven, zorgverzekeraars, woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties wordt gezocht naar oplossingen die werken. Bekijk hier het programma van het congres, met onder meer Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, diverse praktijksessies, excursies, rondetafels en masterclasses. Het programma krijgt de komende tijd verder vorm.

Praktijksessies met sociaal werk
Het programma omvat diverse masterclasses, excursies, een talkshow én interessante praktijksessies, waarin ook welzijn aan bod komt. Zo verzorgt directeur-bestuurder Karen Houwen van lidorganisatie Ons Stede Broec onder de noemer ‘Zorgzame buurt of buurtzame zorg?’ een praktijksessie over het samenwerkingsverband ‘Beter oud worden in Stede Broec’ dat in 2020 is gestart met gemeente, (thuis)zorg en woningbouwcorporatie. Want de Noord-Hollandse gemeente Stede Broec vergrijst en ontgroent relatief sterk: in de komende negen jaar zal het aantal 75-plussers naar verwachting verdubbelen. Dit vraagt om een snelle aanpassing van het woon-, zorg- en welzijnslandschap. Hoe kom je met elkaar tot een samenhangende én buurtgerichte aanpak? Wat vraagt dit van inwoners en professionals? Waar staan zij nu, na drie jaar?

Meld je snel aan
Voor leden van Sociaal Werk Nederland is een beperkt aantal vrijkaarten beschikbaar (max. 1 per organisatie). Voor extra kaarten per organisatie geldt het reguliere tarief van EUR 295 per persoon. Je kunt je aanmelden op de website van Thuis in de Wijk en geef bij 'Lidmaatschap/werkkring' aan dat je lid bent van Sociaal Werk Nederland. Voor de vrijkaarten geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Het congres Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes en de ministeries van BZK en VWS.

Locatie

Oude Engelenseweg 1
5222 AA 's-Hertogenbosch