Activiteit

Movisie congrestival Back to basics, omzien naar elkaar

23 sep
23 september 2022
10:00 tot 16:00
Congres
2 minuten lezen

Leefbare en veilige buurten en wijken wortelen in een krachtige sociale basis. Dat begint bij omzien naar elkaar. Wat kunnen bestuurders, inwoners en professionals doen om de sociale basis in wijken en buurten succesvol te versterken? En hoe kun je daarmee problemen als eenzaamheid, overlast, criminaliteit en afnemende leefbaarheid helpen tegengaan? Deze vragen staan centraal op het congrestival ‘Back to basics, omzien naar elkaar’ op 23 september 2022 van 10.00 tot 16.00 uur in het Krachtstation Kanaleneiland Utrecht.

Het congrestival, dat zowel fysiek als online kan worden bijgewoond, wordt georganiseerd door Movisie in samenwerking met diverse partners waaronder Sociaal Werk Nederland, WijkWijzer, MantelzorgNL en de ministeries van VWS en BZK. Deelname is gratis.

Dynamisch programma
In een dynamisch programma waarin uitwisseling, leren en beleven centraal staan, worden recente inzichten gepresenteerd over het versterken van sociale kwaliteit in wijken en buurten. Met bestuurders, inwoners, en professionals gaan we in gesprek over wat echt werkt en hoe we van elkaar kunnen leren om de sociale cohesie in buurten en wijken blijvend te versterken, met speciaal oog voor inwoners in een kwetsbare positie. Sprekers zijn onder anderen staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en Redouan el Khayari, Sociaal Werker van het Jaar 2022.

Workshop Sociaal werk en gemeente: samen voor een sterke sociale basis
Bezoekers kunnen kiezen uit een ruim aanbod van workshops en inspiratiesessies, met in ronde 1 (vanaf 11.10 uur) een workshop van Sociaal Werk Nederland rond het onderwerp: ‘Sociaal werk en gemeente: samen voor een sterke sociale basis’. Het versterken van de sociale cohesie in buurten en wijken is een kwestie van lange adem. En dus ook van een langdurige, op vertrouwen gebaseerde samenwerking tussen gemeente en sociaalwerkorganisatie. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat zijn randvoorwaarden en succesfactoren? We hebben twee duo’s bereid gevonden om hun ervaringen te delen: vanuit gemeente Westerkwartier komen senior beleidsadviseur Erna Muntendam en Joep Schuringa, directeur Sociaal Werk De Schans. En vanuit gemeente Roosendaal komt adviseur sociaal domein Sabina de Bruijn samen met gebiedsmanager Lianne Ribbens van WijZijn Traverse. Zij delen hun ervaringen en gaan ook graag met de deelnemers in gesprek. Wat kunnen we van elkaar leren? De workshop wordt geleid door Jennifer Elich.

Wil je deze workshop bijwonen? Meld je dan tijdig aan voor het fysieke programma en selecteer in het ochtendprogramma (11.10 tot 12.10 uur) workshop nr. 6 (titel ‘Sociaal professionals. Handen ineen’).

Talkshow, speeddates, wijkwandeling
Op het programma staan verder posterpresentaties, speeddates en een wijkwandeling door de superdiverse Utrechtse wijk Kanaleneiland. Via een scherm op de centrale locatie wordt live contact gelegd met sociale broedplaatsen in Groningen, Zaandam, Alkmaar en Den Haag. In een doorlopende talkshow komen wethouders, bewindslieden, onderzoekers en actieve burgers aan het woord over hun praktijkervaringen in verschillende gemeenten in Nederland.

Bezoek in de pauze ook de posterpresentatie van Rian Varkevisser over kinder- en jongerenwerk.

Bekijk het complete programma en schrijf je in op de website van Movisie.