Activiteit

Issues uit de juridische beroepspraktijk

09 mei
HU Utrecht
9 mei 2012
Seminar
30 maart 2012 | 1 minuut lezen

Onder deze noemer presenteren Mies Westerveld en Nadja Jungmann het lectoraat Rechten, de beroepspraktijk. Zij doen dit door een duorede, waarin elk een eigen programmalijn presenteert.
Westerveld legt de focus op de opleiding tot juridische professional met bijzondere aandacht voor de nog relatief jonge opleiding HBO-Rechten. In haar rede plaatst zij deze opleiding in het perspectief van de piramide van Kinneging, het concept van de comprehensive university en het beleidsdoel van het leven lang leren. Jungmanns programmalijn richt zich op het thema schulden en incasso. De forse toename van schulden in de afgelopen jaren leidde tot een stijging van het aantal te incasseren vorderingen. Bij de schuldhulpverlening leidde het tot een toename van het aantal aanvragen. Jungmann gaat in haar rede in op de achtergronden van deze problematiek. Daarnaast komen de actuele ontwikkelingen in de velden schuldhulp en incasso aan bod en wat deze betekenen voor hbo-professionals, die in deze velden werkzaam zijn. Voorts presenteert zij haar onderzoeksprogramma voor de komende jaren. Hierin nemen de vragen welke werkwijzen c.q. interventies effectief zijn en wat de ware professional kenmerkt, een centrale plaats in.