Activiteit

Webinar - Gemengd wonen: zo doen we dat - Utrecht Place2B

22 maa
22 maart 2022
14:30 tot 15:45
Online
16 maart 2022 | 1 minuut lezen

Op de agenda vandaag: gemengd wonen in Utrecht, Majella!
Gemengd wonen kan voor mensen in een kwetsbare situatie die zorg nodig hebben een goede optie zijn. Ze krijgen meer perspectief als ze in een omgeving wonen die hen steunt en voldoende mogelijkheden biedt om ‘mee te doen’. In het webinar ‘Gemengd wonen, Zo doen we dat’ gaan we in op diverse vormen van gemengd wonen in Utrecht. Het webinar is onderdeel van een vierdelige reeks over leefbare, vitale wijken van de Actieagenda wonen.

Goed wonen in leefbare wijken vraagt vaak om sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de leefbaarheid in wijken te verhogen, is een stevige gezamenlijke aanpak dan ook hard nodig.

Bij gemengd wonen kijken bewoners naar elkaar om. Daar kiezen ze voor. Hoe doe je dat als er in een wijk soms veel problematiek bij elkaar komt, dat de leefbaarheid onder druk staat? Hoe versterk je samen de gemeenschap, de burenhulp en hoe steun je actieve bewoners die de boel bij elkaar houden?

Wat gaan we doen?
Gespreksleider Albert-Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden) gaat met huurders van Majella Wonen in Utrecht in gesprek. Wat betekent ‘gemengd wonen’ voor hen? Hoe bouw je samen een buurtje op en word je goede buren? 

In het webinar luister je naar live-gesprekken en kijk je naar videointerviews met bewoners en andere betrokkenen.

Meer info en aanmelden: zie hier!