Activiteit

Online CAO cursus voor beginners Deel A

20 mei
20 mei 2021
13:30 tot 15:30
Training
Vivian van Gameren
3 maart 2021 | 2 minuten lezen

Nieuwe data! De eerste cursusdata waren al snel vol! Geef je nu op voor de online caocursus!

Eén ding is zeker: de simpele cao moet nog worden uitgevonden. De CAO Sociaal Werk is weliswaar al een heel stuk begrijpelijker dan al haar voorgangers, maar er valt nog genoeg over uit te leggen.

We gaan de caocursussen online aanbieden en opsplitsen in 2 delen.

De caocursus A begint natuurlijk met uitgangspunten van de CAO en het arbeidsrecht, met de nadruk op het gebruik ervan in de praktijk. We bespreken bijvoorbeeld de hoofdzaken rond arbeidsovereenkomsten, verlof.

De caocursus B gaat in op het Individueel Keuzebudget en het Loopbaanbudget. Ook zal in vogelvlucht het onderwerp Salariëring aan de orde komen.

Het gaat om een online training (via Teams) van twee uur, met ruimte voor eigen casussen en vragen. Let wel: het is een basistraining die vooral geschikt is voor nieuwkomers in de branche en voor medewerkers die  tot nu toe weinig mee te maken hebben gehad met het werken met een CAO. Vanwege de online variant zullen we in kleinere groepen gaan werken van maximaal 8 mensen meedoen en is de cursus opgesplitst in twee delen met verschillende onderwerpen.

Praktisch

Programma voor cursus A, hier komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • uitgangspunten van de CAO
  • arbeidsovereenkomst en oproepcontracten
  • verlof in het kader van de CAO, Wet arbeid en zorg en het Burgerlijk Wetboek

Data voor cursus A:

Dinsdag 18 mei van 13.30 -15.30 uur, inschrijven

Donderdag 20 mei van 13.30 – 15.30 uur, inschrijven

Programma voor cursus B, hier komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Uitgangspunten van de CAO
  • Individueel keuzebudget en loopbaanbudget
  • Salariëring

Data voor cursus B:

Maandag 31 mei van 13.30 – 15.30 uur, inschrijven

Dinsdag 1 juni van 13.30 – 15.30 uur, inschrijven

Er kunnen per cursus maximaal 8 personen deelnemen. De kosten per cursus bedraag    € 125,00 (excl. BTW). Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus geannuleerd.

Indien u de cursus zelf annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus, zijn wij genoodzaakt het volledige cursusgeld door te berekenen. Bij verhindering mag u natuurlijk wel een vervanger in uw plaats laten komen. 

Lid wordenContact