Activiteit

Regionale workshop Kostprijsberekeningen Sociaal Werk (Zwolle)

13 jun
13 juni 2018
13:30 tot 16:30
Bijeenkomst
Vivian van Gameren
17 mei 2018 | 3 minuten lezen

Organisatieadviesbureau Berenschot heeft in opdracht van Sociaal Werk Nederland de handreiking Kostprijsberekeningen Sociaal Werk opgesteld (zie bijlage). Een aantal leden heeft eraan meegewerkt. Met behulp van deze handreiking kunnen sociaalwerkorganisaties zelf de kostprijzen van hun dienstverlening berekenen, zodat ze bij tariefonderhandelingen goed beslagen ten ijs komen.

 

Om de ins en outs van dit kostprijsmodel toe te lichten organiseren we in juni drie regionale workshops. Onder leiding van twee adviseurs van Berenschot gaan we bovendien daadwerkelijk aan de slag met het berekenen van kostprijzen. Dat doen we aan de hand van oefeningen en desgewenst specifieke informatie van deelnemers over hun eigen organisatie.

Kostprijzen als houvast voor tarieven

Inzicht in de kostprijzen van de eigen dienstverlening is voor u als sociaalwerkorganisatie essentieel om met gemeenten het juiste gesprek te kunnen voeren over reële tarieven. Een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verplicht alle gemeenten om voortaan de tarieven voor Wmo-dienstverlening te onderbouwen aan de hand van parameters. Maar welke parameters hanteren ze en waarom juist die?

Sociaal Werk Nederland adviseert sociaalwerkorganisaties om goed voorbereid en proactief met hun opdrachtgevers in gesprek te gaan over de tarieven voor hun dienstverlening. De handreiking Kostprijsberekeningen Sociaal Werk biedt daartoe de juiste handvatten: zowel de manier waarop je kostprijzen kunt berekenen als de vereiste parameters.
Omdat het een generieke handreiking is moeten sociaalwerkorganisaties die zelf ‘op maat’ maken. Iedere organisatie verkeert immers in een eigen (unieke) situatie en moet zelf beslissen welke parameters dan handig en bruikbaar zijn.
Wél voorziet de handreiking in een uniforme rekenmethode, waardoor je voorkomt dat in gesprekken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers ‘appels met peren’ worden vergeleken.

 

Ook voor opdrachtgevers/gemeenten is deze handreiking van belang: het biedt inzage in de componenten waaruit kostprijzen zijn opgebouwd en welke afwegingen vervolgens moeten worden gemaakt. Want let wel: een kostprijs is niet hetzelfde is als een reëel tarief.

 

Bewoners hebben recht op goede ondersteuning bij problemen. Kwaliteit van sociaal werk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En geld speelt daarin wel degelijk een rol.

 

Workshops Kostprijsberekeningen Sociaal Werk

In juni houden we drie regionale workshops: Zwolle, Eindhoven en Utrecht. De locatie van Utrecht wordt later bekend gemaakt, deze is wel in het centrum.

 

Opzet workshop
13.15 uur inloop
13.30 - 16.00 uur workshop
na afloop borrel

 

Programma

  • Korte introductie van de handreiking Kostprijsberekeningen Sociaal Werk: aanleiding en beoogd gebruik
  • Hoe werk je met de handreiking in je eigen praktijk?

Wat is het kostprijsmodel?
De verschillende onderdelen van het kostprijsmodel worden toegelicht. We hebben het over wat waar thuis hoort, over veelgemaakte fouten en belangrijke aandachtspunten. Dit onderdeel is interactief: wat komt u tegen in uw praktijk en wat betekent dat voor de kostprijsberekeningen?

 

En hoe pas je het toe?
We gaan met de deelnemers aan de slag met het berekenen van kostprijzen. Wij zullen hiertoe een aantal oefeningen voorbereiden. Daarnaast kunnen deelnemers worden uitgenodigd om specifieke informatie van hun organisatie mee te nemen naar de workshop om daarmee aan de slag te gaan. Afhankelijk van de groepsgrootte doen we dit plenair of we gaan in kleine groepjes uiteen.

 

Praktisch
Kosten: € 125,00 (incl. BTW)
Meer weten: Marcel Mathijssen 06-29259413;
Mathijssen@sociaalwerk.nl

Aanmelden voor Zwolle

Aanmelden voor Eindhoven

Aanmelden voor Utrecht

Locatie

Stationsplein 1
Zwolle
Lid wordenContact