Activiteit

Welzijn in de wijk. De rol van welzijnswerk in het veranderende sociaal domein

09 nov
9 november 2017
13:00 tot 17:00
Bijeenkomst
Vivian van Gameren
30 oktober 2017 | 2 minuten lezen

Van oudsher is het welzijnswerk in de wijk aanwezig. Een belangrijke taak was het verzorgen van een activiteitenaanbod, om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen. Met de invoering van de WMO in 2007 deed de term ‘participatiesamenleving’ zijn intrede: Vanaf die tijd is het accent verschoven naar het eigen initiatief van burgers. Zij zijn nu als eerste verantwoordelijk voor een leefbare buurt en wijk en niet primair de overheid. Dat had consequenties voor de taak van het welzijnswerk. ‘De rol van het welzijnswerk ligt nu vooral in het faciliteren van de initiatieven van burgers en niet langer in het organiseren van activiteiten’, zo benadrukte de toenmalige staatssecretaris Jet Bussemaker in haar beleidsnotitie Welzijn Nieuwe stijl.

We zijn nu 10 jaar verder en door de transities is het sociale domein sterk in verandering. In gemeenten zijn sociale wijkteams gestart en wordt er nagedacht over een adequate sociale basisinfrastructuur zodat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving.

Tijdens deze themamiddag staat de rol van sociale professionals in de sociale basisinfrastructuur centraal: wat is de rol van hen in het veranderende sociaal domein? Hoe ziet het werk er in 2025 uit? Welke rol zien gemeenten voor ‘welzijnswerk’ binnen hun sociaal beleid? Waaruit bestaat de professionaliteit van de ‘sociale makelaar/wijkwerker nieuwe stijl’ en hoeveel professionaliteit is nodig om initiatieven van burgers te versterken en te verbinden? Hoe kunnen sociale teams en ‘wijkwelzijnswerkers’ met elkaar samenwerken aan collectieve arrangementen en preventie?

Programma
13.00 Inloop
13.30 Welkom door Nico de Vos, lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling, Hogeschool Utrecht
13.35 De rol van 'welzijnswerk' in het veranderende sociaal domein. Kick-off door Marijke Vos,
voorzitter Sociaal Werk Nederland
14.00 Werken aan geluk in Zeist. Presentatie door Marcel Fluitman, wethouder in Zeist, Erwin Hagen,
bestuurder MeanderOmnium en een medewerker van MeanderOmnium
14.30 Mee doen in Wijk bij Duurstede. Presentatie door wethouder/beleidsmedewerker gemeente
Wijk bij Duurstede, door Egbert Oppenhuizen, bestuurder Stichting Binding en medewerkers
van Stichting Binding
15.00 Pauze
15.15 Inspiratiesessies:
1. Preventie
2. Participatiesamenleving
3. Samenwerken professionals uit de wijkteams en professionals uit de sociale
basisinfrastructuur
4. professionaliteit
(klik hier voor een uitgebreidere omschrijving)
16.45 Nabeschouwing. Wat is er zichtbaar geworden van het vaak onzichtbare welzijnswerk in de
wijk?
17.00 Afsluiting en borrel

Doelgroep
De bijeenkomst is bestemd voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, sociale professionals en medewerkers / studenten van Hogeschool Utrecht, de UvH en de UU.

De bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door het kennisplatform Utrecht Sociaal. Toegang is gratis.
Onder Figi kunt u betaald parkeren (kijk voor tarieven op de site van Figi). Bij Slot Zeist is gratis parkeergelegenheid (ca.15 minuten lopen). Er stopt voor de deur een bus vanuit Utrecht CS en station Driebergen-Zeist.

 

 

 

Aanmelden

Locatie


Zeist
Lid wordenContact