Activiteit

Week van de opvoeding

02 okt t/m: 08-10-2017
2 oktober 2017 - 8 oktober 2017
Overig
Janina van der Zande
3 augustus 2017 | 1 minuut lezen

Het thema van de Week van de Opvoeding 2017 is ‘Buiten de lijntjes’. Want ‘iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal en eigen behoeften. Niemand hoort in een hokje’. De Week van de Opvoeding heeft als doel om het bewust worden en uitspreken van opvoedvragen.

De Week van de Opvoeding vindt plaats van 2 tot en met 8 oktober en draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Het thema ‘Buiten de lijntjes’ is bedacht omdat bovengenoemden steeds vaker wordt gevraagd samen te werken en ondernemend te zijn. Ofwel: buiten de lijntjes te kleuren.

Opvoedvragen
De Week van de Opvoeding heeft als doel bewustwording van opvoeding en het uitspreken van opvoedvragen, zoals ‘Wat is een goede opvoeding?’ ‘Hoe geef ik als professional passende zorg en ondersteuning?’. De Week van de Opvoeding wordt ieder jaar georganiseerd om ouders en professionals te stimuleren hierover met elkaar in gesprek te gaan en hun eigen omgeving te betrekken.

Voor wie?
De Week van de Opvoeding is van en voor iedereen die zich bezighoudt met opvoeden. Iedereen kan meedoen door zelf een activiteit te organiseren of een activiteit te bezoeken. Ouders, kinderen, jongeren, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, centra voor Jeugd en Gezin, bibliotheken, sport-, cultuur- of welzijnsverenigingen, buurthuizen, speeltuinen, jeugdzorginstellingen en gemeenten; iedereen is van harte welkom.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Lid wordenContact