Laatste nieuws

Klijnsma komt snel met contourennotitie Participatiewet

Nog vóór de kerst ontvangt de Kamer de contourennotitie Participatiewet. Dat bleek tijdens het begrotingsdebat Sociale zaken en Werkgelegenheid.

3116

Toeslagrisico harmonisatie & peuteropvang van tafel

Goed nieuws naar aanleiding rechtszaak Middelburg: kinderopvangtoeslag ook voor peuteropvang geregistreerd als kinderopvang.

3160

Definitief cao-akkoord Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Cao-akkoord, salaristabellen en FAQ's

13677

Algemene Ledenvergadering MOgroep via twitter

Voor de thuisblijvers en andere geïnteresseerden: de twitterwall van de algemene ledenvergadering MOgroep op maandag 10 december.

2528

VWS-begroting: nationaal preventieplan - geen afbraak langdurige zorg

Op 5 en 6 december werd de VWS-begroting behandeld. Staatssecretaris van Rijn ontkende de afbraak van de langdurige zorg. Een verslag.

3339

Nomineer de Aletta 2013: vrouwelijk rolmodel gezocht!

De Aletta van Nu is nog niet erg bekend maar fungeert als rolmodel die obstakels trotseerde om deuren te openen voor zichzelf en anderen. Zij weet haar omgeving te inspireren en te mobiliseren.

2528

Bewegen op school én in de buurt

Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, waaraan ook de MOgroep deelnam, is afgesloten met een presentatie van de belangrijkste resultaten.

2420

LOSR/MOgroep wil tijdelijke oplossing verouderde wet boedelbeslag

De Landelijke organisatie Sociaal Raadslieden LOSR wil een snelle aanpak van de verouderde wet boedelbeslag.

3034

Minder vastgoed, meer kwaliteit

De MOgroep ondertekende samen met VNG, Aedes, PO-Raad en Brancheorganisatie Kinderopvang een positionpaper over maatschappelijk vastgoed. Doel: gebouwen met meer kwaliteit en efficiënter gebruik.

3459

CAO W&MD: Onderhandelaarsakkoord bereikt - het fundament is gelegd!

De MOgroep heeft met Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2012-2013.

7786
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten