Nieuwsbericht

Jaarplan Sociaal Werk Nederland 2021 en agenda ALV

3 november 2020 | 1 minuut lezen

Op woensdag 25 november a.s. vindt de laatste ALV van dit jaar plaats. Ook deze keer is het een online bijeenkomst. De agenda is geüpdatet en ook het Jaarplan Sociaal Werk Nederland 2021 is beschikbaar. let op: inloggen is hiervoor vereist. Jaarplan en agenda zijn hier in te bekijken.

Vragen van tevoren indienen
Een digitale ALV leent zich minder goed om rechtstreeks vragen te stellen, maar de mogelijkheid willen we u zeker niet onthouden. Daarom verzoeken we u eventuele vragen vóór maandagmorgen 23 november a.s., 9.00 uur te mailen naar vanderburg@sociaalwerk.nl. WE zullen de vragen bundelen en beantwoorden tijdens de bijeenkomst. Afspraken voor tijdens de bijeenkomst (de zogenaamde vergaderdiscipline) ontvangen de deelnemers later.

Gemachtigde
De bijeenkomst is, zoals gebruikelijk, alleen toegankelijk voor directeur-bestuurders, maar wilt u toch een medewerker of een collega-organisatie machtigen, mail dan een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier uiterlijk maandag 23 november a.s. naar lammen@sociaalwerk.nl. Zonder machtiging wordt geen link verstrekt voor het bijwonen van de ALV.