Nieuwsbericht

Deltaplan Jeugd: wat Sociaal Werk Nederland inbracht

2 maart 2021 | 1 minuut lezen

Om de jongeren en jeugd in Nederland meer perspectief te bieden, is er het zogeheten Deltaplan Jeugd in de maak. Het ministerie van VWS heeft hierin het voortouw genomen na een Kamerbrede motie van Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen. Er zijn vijf werktafels georganiseerd waarbij relevante partners voorstellen doen. Deze voorstellen worden vervolgens aan een groep jongeren voorgelegd zodat ook hun zienswijze wordt meegenomen. De vijf thema’s zijn: veiligheid en welzijn, laagdrempelige mentale ondersteuning, sociale activiteiten, mentale ondersteuning ouders en zorg&jeugdhulp.

Nationaal Onderwijs Programma
Parallel hieraan is er vanuit het kabinet met het Nationaal Programma Onderwijs een bedrag van 8,5 miljard euro vrijgemaakt voor maatregelen om het welzijn van leerlingen te bevorderen en achterstanden aan te pakken.
Sociaal Werk Nederland is een van de partijen die mede invulling geeft aan het Deltaplan. Zo hebben we in overleg met onze leden, voorstellen gedaan om de sociale en sportieve activiteiten voor jeugd en jongeren uit te breiden. En we hebben ingezet op de verbinding van welzijnswerk met het veiligheidsdomein en het onderwijs. Daarnaast hebben we voorgesteld de Wintergames uit te breiden tot dit najaar en ook in de zomer extra mogelijkheden te creëren voor jeugd en jongeren om sociale, culturele en sportieve activiteiten te ondernemen.

Tijdpad
Afgelopen weken hebben alle betrokken organisaties hard gewerkt om algemene voorstellen voor te bereiden. Die worden de komende dagen door VWS verzameld en voorgelegd aan een selecte groep jongeren voor meedenken. Ook het NJi is hierbij betrokken. Het is de bedoeling dat er na een aantal feedback-rondes eind maart een concreet voorstel ligt voor uitvoering door de verschillende partijen.

  • In de bijlagen vindt u de notities die Sociaal Werk Nederland als basis heeft aangedragen.
  • Vanuit Sociaal Werk Nederland is Ernst Radius nauw betrokken bij deze werkgroep, samen met Negin van den Berg. Heeft u vragen naar aanleiding van dit stuk, dan kunt u contact opnemen met een van deze twee adviseurs: vandenberg@sociaalwerk.nl of radius@sociaalwerk.nl