Nieuwsbericht

Uitnodiging online NVTZ bijeenkomst Welzijn “Toezien op de meerwaarde van sociaal werk”

9 februari 2021 | 1 minuut lezen

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de ONLINE NVTZ bijeenkomst Welzijn “Toezien op de meerwaarde van sociaal werk” op 4 maart 2021 van 15.30 uur tot 17.30 uur. Deze bijeenkomst is speciaal bestemd voor toezichthouders in het brede speelveld van welzijn.

De Coronacrisis heeft zichtbaar gemaakt dat sociaal werk een vitaal beroep is. Het is ook de énige beroepsgroep waarbij per professional vijf tot tien vrijwilligers actief zijn. Maar wat is nu de meerwaarde voor bewoners in de wijken en buurten? Waar ziet u op toe en wat zijn voor u indicatoren dat sociaal werk van waarde is in uw werkgebied? Welk gedrag en rolinvulling vraagt dan van u als toezichthouder?

Toezien op ooghoogte is niet eenvoudig. Enerzijds wordt van u, als toezichthouder, verwacht om vanuit afstand uw rol te vervullen. Anderzijds ziet u namens de samenleving toe en dat vraagt om betrokkenheid bij leefwereld van bewoners, professionals en vrijwilligers.

Niet voor niets was het thema van het recente Ledenfestival ook toezien op ooghoogte. In deze interactieve online bijeenkomst is het onderwerp vertaald naar de context van sociaal werk. U krijgt vanuit verschillende perspectieven zicht op de meerwaarde van sociaal werk. Ook bieden we u concrete handreikingen om vanuit uw toezichthoudende rol in dialoog te gaan en blijven met belanghouders in wijken en buurten. Vanzelfsprekend is volop ruimte om in kleine groepen ervaringen te delen met uw collega’s uit het land.

Inspiratie en perspectieven worden u aangereikt door:

  • Elise Nauta, directeur Instituut Social Work Hogeschool Utrecht en lid Kennisplatform Utrecht Sociaal
  • René Schalk, hoogleraar Sociaal Werk Universiteit van Tilburg en lid Raad van Toezicht IMW Tilburg
  • Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland
  • Dorine Ottenvanger, directeur-bestuurder Elkwelzijn
  • Gerard Boekhoff, lid NVTZ bestuur

Mogen we u op 4 maart begroeten?
Aan deelname aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Meld u direct aan via onze website.

We kijken uit naar uw deelname en de inbreng van uw dilemma’s en goede voorbeelden.

Hartelijke groet,

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn

Marius Buiting, directeur
Barbara Geurtsen, brancheambassadeur welzijn