Nieuwsbericht

Brandbrief en motie Deltaplan jeugd: ondertekend door 150 wethouders Jeugd

8 februari 2021 | 2 minuten lezen

150 wethouders Jeugd uit en maatschappelijke organisaties uit heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de aanhoudende COVID-19-pandemie heeft op de jeugd. Ook Sociaal Werk Nederland ondertekende de brief. Dinsdag 9 februari wordt dit onderwerp besproken in de Tweede Kamer en staat de Motie Deltaplan Jeugd op de rol. 

Eric van der Burg: 'Een Deltaplan Jeugd is hard nodig. En niet alleen in corona tijd, maar ook daarna. Er is veel schade aangericht door corona onder de jeugd. Hoe eerder je bij jeugdproblemen bent, des te beter. Bij de sociaalwerkorganisaties melden zich ook steeds meer jongeren met depressieve klachten en zorgen over hun financiële situatie. Juist in kwetsbare wijken is er een groter risico dat jongeren én ouders creatieve oplossingen gaan zoeken waar ze later niet meer uit komen: schulden, wietplantage, tienerprostitutie: het gebeurt. Tegenwicht in de buurt, van jongerenwerkers en andere rolmodellen is nodig. Daarnaast is de psychische druk enorm op alle jeugd, en kent iedereen de alamrbellen over groeiende psychische en sociale problematiek en huiselijk geweld door corona. Zorgelijk is dat veel gemeenten toch bezuinigen op of zelfs stoppen met bepaald sociaal werk, zegt Van der Burg. ‘Ik begrijp dat gemeenten heel ingewikkelde keuzes moeten maken. Maar korten op de aanwezige hulp dichtbij in de eigen buurt is heel onverstandig. Sociaal Werk Nederland wel graag met het Deltaplan Jeugd de urgentie voor preventie, vroeg signaleren en vroeg doen op de agenda zetten.'

De wethouders doen de oproep samen met jeugd, deskundigen, hulpverleners en raadsleden. Concreet vragen zij het kabinet om binnen vier maanden een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren, zodat de jeugd weer perspectief krijgt. Er wordt veel flexibiliteit van de jeugd gevraagd, terwijl ook zij te maken hebben met complexe problemen als eenzaamheid, depressiviteit en agressiviteit. Er zijn meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en er is een zorgelijke toename van het aantal zelfmoordpogingen onder jongeren. Met de groeiende hulpkreten van kinderen die buiten beeld raken van scholen en hulpverlening, wordt de urgentie om op te treden steeds groter. De jeugd voelt nu al bijna een jaar de belemmering in hun jonge leven, hun welzijn, groei en ontwikkeling. Het is nu tijd om daar iets aan te doen. Sociaal Werk Nederland heeft namens de leden een notitie ingebracht in de stuurgroep Zorg voor de Jeugd en Corona

Verantwoordelijkheid van gemeenten
Het zijn de gemeenten die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp. Gemeenten kregen daarom ook extra geld van het Rijk om jeugd tijdens de pandemie te ondersteunen. Dat is echter niet voldoende. Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid, maar kunnen dit niet alleen. Landelijke aandacht is nodig.

Taskforce en concrete voorstellen
De ondertekenende partijen vragen het Kabinet om, samen met gemeenten, jongeren, deskundigen en hulpverleners, een taskforce in te richten en een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren. Én te financieren, met net zoveel urgentie als de economische steunpakketten. Zodat er binnen vier maanden in alle regio’s van Nederland concrete voorstellen zijn waarmee de jeugd kansrijk, veilig en gezond kan en achterstanden kunnen worden hersteld.

Het initiatief voor de brief komt van wethouder Reshma Roopram uit Barendrecht. Lees de volledige brief in de bijlage. Daar vindt u ook de lijst van ondertekenaars. 
Door Lilianne Ploumen is een motie voor een Deltaplkan Jeugd ingediend, die dinsdag 9 februari behandeld wordt in de Tweede Kamer. U vind de motie als bijlage. Sociaal Werk Nederland levert voorstellen voor invulling van het Deltaplan Jeugd via overlegtafels zoals Zorg voor Jeugd. Leden worden binnenkort nader betrokken.