Nieuwsbericht

Helden uit de Schilderswijk

Chris Bos
14 januari 2021 | 6 minuten lezen

Jongerenwerkers, buurtsportcoaches: ze geven aandacht aan jongeren en maken met hen een sterkere, leukere en veilige buurt. Corona maakt dit een extra moeilijke tijd. Op alle fronten wordt ruimte van jongeren beperkt: sociaal, buiten, binnen. Ze horen vooral wat niet kan en niet mag. Sociaal Werk Nederland, de Krajicek Foundation en de Cruyff Foundation vinden het tijd voor een tegengeluid. Laten zien wat wél kan, en wat er óók gebeurt in buurten. Daarom vijf verhalen ‘uit de buurt’. Vandaag het tweede verhaal: Helden uit de Schilderswijk.

 

Op het Cruyff Court midden in de Schilderswijk in Den Haag wordt deze eerste woensdagmiddag van het nieuwe jaar alweer een balletje getrapt door drie kinderen uit de buurt. Het is nog vroeg, net na het middaguur. “De meeste kinderen komen nog. Na hun schoolwerk eten ze eerst even iets, daarna komen ze hier. Op woensdag is het altijd hartstikke druk”, zegt Rémy Mahklaf, de nieuwe buurtsportcoach.

De Schilderswijk heeft een relatief rustige jaarwisseling achter de rug. En daar is de buurt, maar ook de burgemeester trots op. Vooral omdat er zo weinig mocht en kon, buurthuizen hun deuren rond oud en nieuw moesten sluiten en vuurwerk verboden was. Aanwezigheid van getrainde jeugdwerkers voorkwam dat de vlam in de pan vloog.

Sport maakt in deze wijk het verschil Hoe belangrijk de Cruyff- en Krajicek Foundation alle andere dagen van het jaar zijn in buurten als deze, kan Hassan Bouyardane, senior buurtsportcoach wel uitleggen. “Dat reikt verder dan de realisatie van Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts in de wijken, het gaat over het creëren van eerlijke kansen voor- en ontwikkeling van kinderen.”

Hassan is daar zelf het bewijs van. Hij groeide op in de Schilderwijk, op steenworp afstand van waar nu het Cruyff Court ligt. “Die was er nog niet, toen ik jong was. Dit was een treurige buurt. Op straat spelen, een beetje rondhangen en kattenkwaad uithalen, dat was wat we deden. Balletjes trapten we op een stenen veldje. Dan weet je wel hoe dat uitpakt, om de haverklap lagen je benen open, was je broek weer stuk. Met alle sores thuis van dien.”

Hassan is ambitieus. Hij volgde de opleiding Sport & Bewegen bij ROC Mondriaan en kreeg na een succesvolle stage bij Streetsport een studiebeurs van de Krajicek Foundation. In combinatie met een parttimebaan bij Streetsport ging Hassan al tijdens zijn studie als sportleider en Krajicek Scholarshipper aan de slag. De financiële steun en de kansen die de Krajicek Foundation gaf, betekenden veel voor hem. In 2013 startte hij in Laak als professionele buurtsportcoach, in dienst bij WSDH (stichting werkgever Sportclubs Den Haag). Vijf jaar later keerde hij terug naar het centrum, naar zijn eigen wijk. Daar ligt niet alleen een prachtig Cruyff Court, maar staat ook het Stagehuis waar jongeren van uiteenlopende opleidingen een stageplek vinden, op sportief en sociaal-maatschappelijk vlak.

“Sport maakt in deze wijk het verschil”, zegt Hassan. “Om dat te faciliteren is meer nodig dan hardware; sportmaterialen en veldjes waarop jeugd elkaar treft. Zo’n veldje kan ook zomaar uitgroeien tot een plek waar rotzooi wordt uitgehaald. Juist daarom zijn georganiseerd aanbod en begeleiding belangrijk, op vaste momenten, het liefst zes dagen per week. Minstens zo belangrijk zijn de veertien regels van Johan Cruyff, spelregels en afspraken die voor alle jongeren en begeleiders gelden.”

Hassan, die zelf werd opgeleid tot Cruyff Foundation Coach, begeleidt Heroes of the Cruyff Courts; jongeren uit de wijk die hiermee kansen krijgen hun skills te ontwikkelen. “Ze organiseren veel, van wekelijkse trainingen tot buurtcompetities en schoolsporttoernooien. Letterlijk de Heroes van het Cruyff Court dus. Binnen een team van Heroes draagt ieder verantwoordelijkheid. Als buurtsportcoach kies en begeleid ik jongeren die het in zich hebben tot zo’n held uit te groeien. Het mooie is dat kinderen uit de wijk hun Heroes kennen. Er wordt tegen ze op gekeken, naar ze geluisterd. Het zijn voorbeeldfiguren waaraan je je kunt optrekken. Door de scholen die meedoen aan de wedstrijden worden ze serieus genomen. Die ondertekenen voor elk toernooi een akkoord, met duidelijke afspraken rond respect en sportief gedrag. Zo wordt goed gedrag een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarop je elkaar mag aanspreken.”

Door de gevolgen van corona nam de druk op de speelvelden in de wijken toe Veilig sporten stond in 2020 bovenaan het prioriteitenlijstje van Den Haag. Hassan: “Omdat scholen en sportverenigingen dichtgingen, nam de druk op de speelvelden als deze in de wijken toe. Wij waren de eerste in de gemeente die een format ontwikkelden waarmee op een slimme manier kinderen toch konden sporten. Er is een coronacoördinator aangesteld, begeleiders hebben duidelijk herkenbare gele hesjes gekregen en na elke training is al het spelmateriaal grondig gereinigd. Om te voorkomen dat er te veel kinderen tegelijk kwamen sporten hebben we voor tijdblokken en een routing met hekken gekozen. Zo konden ze op veilige afstand op hun beurt wachten. Het mooie is dat onze werkwijze zo effectief bleek, dat andere organisaties het hebben overgenomen.” En de kinderen zelf? “Die waren er in no-time aan gewend, vonden het allemaal prima. Ik kan me wel voorstellen waarom. Als je zoveel coronamaatregelen over je heen krijgt, grijp je de kans om in de buurt te sporten en vriendjes te ontmoeten met beide handen aan.”

Een Hero van het Cruyff Court die kansen zoekt en pakt Dat weet ook Achraf Abba (20) als geen ander. Ook hij is een jongen uit de Schilderswijk, een Hero van het Cruyff Court die kansen zoekt en pakt. Wat voor hem begon met een potje voetbal in zijn buurt, leidt inmiddels tot persoonlijke ontwikkeling van grote waarde. Voor Achraf én zijn omgeving. Hij volgt de mbo-opleiding sociaal maatschappelijke dienstverlening, werkt vanuit het Stagehuis en zet zich onvermoeibaar voor de buurt in. Nog een jaar en hij is klaar. “Misschien kan ik hier dan als professional aan de slag.” Achraf werkte vanuit het Stagehuis afgelopen jaar mee aan een film en een theaterstuk (School des levens) en leert zichzelf op die manier naar eigen zeggen steeds beter kennen. “Daarmee kan ik anderen straks helpen. Hier in de Schilderswijk, of ergens anders.”

Met initiatieven die hij zelf bedenkt en waarvoor hij sponsors zoekt, betekent hij veel. “Hier wonen grote gezinnen in kleine huizen. Als school en sport wegvallen duren drie weken helemaal niets doen lang hoor, voor een kind. Wij hebben meteen doorgepakt, corona vormde voor ons een inspiratiebron om te zoeken naar dat wat nog wél kon, zowel sportief als op andere manieren. Dankzij de kracht binnen het team van Heroes is betrokkenheid groot.” De Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation betekenen het smeermiddel binnen het relatienetwerk, de connecties in de wijk. “Iedereen is zich ervan bewust dat we daar zuinig op moeten zijn.”

Verbinding werd duidelijk tijdens de zoektocht naar sponsors voor een buurtvoetbaltoernooi. Achraf: “Bijna automatisch denk je dan aan Albert Heijn hier in de wijk, die heeft daar een potje voor, dat is makkelijk. Wij kozen ervoor de Turkse levensmiddelenondernemer hier in de buurt te benaderen. Die vond het hartstikke leuk, kwam meteen met een grote doos fruit en flesjes drinken. En stond langs de lijn om kinderen aan te moedigen, met ouders te praten. Door zoiets zie je hoe verbinding groeit.”

Onmisbare partners in Streetsportsprogrammering “Onmisbare partners in Streetsportsprogrammering”. Zo definieert Robbert Houdijk, coördinator Streetsport en leidinggevende van sportleiders op Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts in Den Haag de rol van zowel de Krajicek- als Cruyff Foundation. “We werken veel samen. WSDH, Streetsport organiseert een divers sportaanbod. Ook trainingen en voorrondes op het gebied van voetbal en tennis in Den Haag, die aansluiten op de regionale en landelijke toernooien van de foundations. Zoals de Streetwise Cup, het nationale straatvoetbaltoernooi van de Cruyff- en Krajicek Foundation samen. Dat betekent veel, juist nu. Los daarvan zijn sporttoernooitjes voor kinderen uit deze wijk, die doorgaans niet verder dan de hoek van de straat komen, ongelooflijk belangrijk. Met je team succes ervaren is onbetaalbaar.”

Kansen grijpen als de wereld op slot gaat, lijkt zich op Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts in de Haagse wijken tot een tweede natuur te ontwikkelen. “Vanuit de wijken kunnen ideeën worden ingediend, waarvoor financiering kan worden aangevraagd. We hopen op mooie plannen van buurtsportcoaches, omdat zij de wensen van jongeren kennen en de sportveldjes in de wijken zo’n beetje de enige plekken vormen waar nog iets mogelijk is.”

Effect op langere termijn en van zowel persoonlijk waarde als gewicht voor de hele gemeenschap noemt Houdijk het Scholarshipprogramma van de Krajicek Foundation. “ “In ruil voor een studiebeurs organiseren jongeren uit deze wijken activiteiten voor de kinderen uit hun buurt.” Hassan kreeg zo’n kans en begeleidt nu zelf jongeren die tot Heroes of the Cruyff Courts en Krajicek Scholarshippers kunnen uitgroeien. Zo is de cirkel rond: Heroes worden Krajicek Scholarshippers en Scholarshippers worden buurtsportcoaches Streetsport bij WSDH. Dit zijn de beste werknemers die we ons kunnen wensen. Zij organiseren aanbod, kennen de straat, de Haagse situatie én de jongeren. Maar ook alle drempels waarmee kinderen uit deze buurten geconfronteerd worden. Krajicek Scholarshippers zijn sleutelfiguren. Zestien van de zesentwintig jongerencoaches zijn via het Scholarshipprogramma bij ons in dienst gekomen.”

Deze serie artikelen kwam tot stand door samenwerking tussen de foundatiobs Krajicek Playgrounds en de Cruyff Courts, en Sociaal Werk Nederland. Als je goed kijkt zie je mooie dingen. Ook in coronatijd.