Nieuwsbericht

André Moerman en Wijdemeren: ‘De tijd is rijp voor de menselijke maat'

5 januari 2021 | 4 minuten lezen

De menselijke maat moet terug en de overheid moet ophouden om inwoners op te zadelen met gebrek aan bestaanszekerheid, veel te ingewikkelde toeslagen, en averechtse wetgeving zoals de Participatiewet. De tijd is er rijp voor.
Dat bleek tijdens het kerstreces wel toen André Moerman, voorzitter van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden, een arrest de wereld in slingerde over een vrouw met recht op bijstand uit de gemeente Wijdemeren die meer dan 7.000 euro moet terugbetalen aan de gemeente.

Volgens de regels van de bijstand en de Participatiewet had zij onrechtmatig gehandeld door niet aan te geven dat haar moeder haar gesteund had met boodschappen. Zo bleek uit AH-producten in het keukenkastje. De rechter had indachtig de regels van de Participatiewet de gemeente hierin gelijk geven. Een gemeente kan immers alleen afzien van terugvordering 'op grond van een dringende reden'. Probleem alleen is dat het daarbij om heel uitzonderlijke situaties gaat. Je moet je ongeveer half dood zijn. Wel werd mevrouw direct doorverwezen naar de schuldhulp, alwaar zij de komende 5 jaar niet terecht kan omdat ze nu het beruchte vinkje "Fraudeur" achter haar naam heeft staan. 

Twitter viel over de gemeente Wijdemeren heen; de NOS besteedde er uitgebreid aandacht aan: Vrouw met bijstand krijgt boodschappen, 7000 euro teruggevorderd | NOS ; Gemeente 'kijkt opnieuw' naar vrouw die 7000 euro bijstand moet terugbetalen | NOS en 'Is er verschil tussen boodschappen krijgen van je moeder of de voedselbank?'  | NOS

De LOSR verzamelt nu meer jurisprudentie en voorbeelden van inwoners met bijstand die door de strengste toepassingsmogelijkheid van de Participatiewet door hun gemeente gevraagd zijn duizenden euro's terug te betalen. Zie ook het volgende mooie voorbeeld: Een hele dure deurwaarder (schuldinfo.nl)
De rode draad is de inlichtingenplicht, de terugvordering en boete die dit tot gevolg heeft, gekoppeld aan beperkt doenvermogen e.d.

André Moerman: 'De tijd is er nu echt rijp voor, met de verkiezingen in aantocht en de toeslagenaffaire in het achterhoofd. In de illustratie zie je de partijen die in 2013 vóór de Fraudewet gestemd hebben. Met alle ophef nu moeten deze partijen het zich realiseren dat ze dit zelf gecreëerd hebben. We moeten druk op de ketel houden om de gevoeligheid in Den Haag rond de "onbarmhartige overheid" om te zetten in wijzigingen in de Participatiewet en andere stappen voor meer bestaanszekerheid, minder armoedestress en meer oog voor de menselijke maat.'

Per 1 januari 2021 worden verhuurders (ook particuliere verhuurders), zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven verplicht om betalingsachterstanden bij de gemeente te melden. Gemeenten worden verplicht om deze signalen op te pakken en hulp aan te bieden. Een goede zaak, want op dit moment is het gemiddeld schuldenpakket van mensen die schuldhulpverlening vragen ruim € 43.000, verdeeld over 13 schuldeisers.
Hulp bij een beginnende schuld kan veel ellende besparen. Dit komt ook goed uit nu vanwege corona een toename van schulden wordt verwacht. Maar wat zeer onverstandig is: iedere klant bij schuldhulpverlening wordt bij de BKR als wanbetaler geregistreerd!
Werkelijk, gaan we de poging tot vroeghulp om zeep brengen door mensen nu wegjagen met een dreigende BKR-registratie? Volgens de huidige regels vindt alleen een BKR-melding plaats wanneer de schulden via een schuldregeling worden afgekocht. Kabinet, pas het besluit aan! 

Lid wordenContact